Tin tức văn hóa thể thao du lịch

Gia đình

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1126/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Du lịch

Việt Nam hợp tác du lịch chặt chẽ với các quốc gia ASEAN+3

Ngày 11/7/2024, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đã tham dự Hội nghị trực tuyến Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 45. Malaysia và Hàn Quốc là đồng Chủ tịch Hội nghị.

Các đối tác liên kết đào tạo bồi dưỡng