Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

09/09/2022 | 10:53

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Đọc thêm
Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

10/06/2022 | 10:22

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Đọc thêm
Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

05/05/2022 | 9:39

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đọc thêm
Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

11/04/2022 | 9:22

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.

Đọc thêm
Mở cửa du lịch: Vẫn cần thông thoáng hơn

30/03/2022 | 14:57

Tất cả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch đã rõ ràng, quan trọng là giờ phải làm sao để triển khai thực hiện và có khách đến thật”, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết tại phiên thảo luận với chủ đề “Việt Nam – Trải nghiệm trọn vẹn”.

Đọc thêm
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

11/03/2022 | 14:11

Quá trình hình thành và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chỉ dẫn của Người luôn là kim chỉ nam cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong đó có việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đọc thêm
Giữ gìn nét đẹp văn hóa trong không gian lễ hội Hà Nội

23/02/2022 | 16:09

Trong lịch sử nhân loại, lễ hội mang tính phổ biến, có từ lâu đời ở mọi quốc gia, mọi dân tộc. Hoạt động lễ hội gắn liền với quá trình tồn tại và phát triển của xã hội, phản ánh khá tập trung và tiêu biểu truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, đời sống tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc… Trong quá trình tồn tại và phát triển, lễ hội trở thành nhu cầu không thể thiếu của con người. Ngày nay, lễ hội không chỉ là di sản lịch sử văn hóa mà tiếp tục trở thành nhu cầu cần thiết, đồng thời là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Hoạt động phong phú trong sinh hoạt lễ hội đã, đang và sẽ tạo nên những giá trị và nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng, mỗi địa phương và các vùng, miền.

Đọc thêm
Phòng chống tác hại thuốc lá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

15/11/2021 | 9:29

Để từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, không có khói thuốc lá, trong những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu đã tích cực tuyên truyền, triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từ đó tự giác từ bỏ thói quen hút thuốc lá góp phần từng bước đưa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống, hướng tới một xã hội văn minh không khói thuốc lá.

Đọc thêm
Xây dựng văn hóa ứng xử với người cao tuổi trong gia đình hiện nay

13/10/2021 | 17:03

Nước ta được xếp vào nhóm mười nước có tốc độ dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Hiện cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 17% dân số cả nước, trong đó, khoảng gần 2 triệu người hơn 80 tuổi, theo dự báo đến năm 2030 và đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%.

Đọc thêm
Ưu thế phát triển du lịch thể thao, mạo hiểm tại tiểu vùng Đông Bắc của Việt Nam

30/09/2021 | 10:35

Theo định hướng Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, “du lịch thể thao, mạo hiểm” đã được xác định ưu tiên phát triển tại các địa bàn có địa hình đa dạng như vùng rừng núi và biển đảo phía Bắc trong đó có tiểu vùng Đông Bắc của Việt Nam.

Đọc thêm
Phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động VHTTDL: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

30/09/2021 | 10:34

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đang diễn ra liên tục xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Quá trình này diễn ra liên tục không ngừng nghỉ theo từng mức độ phát triển công nghệ và sự tiếp nhận công nghệ mới hàng ngày của con người khi tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội. Các ưu việt của công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin đã và đang được khai thác tối đa trong các hoạt động của đời sống xã hội nói chung và của ngành văn hóa nói riêng.

Đọc thêm
XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRONG GIA ĐÌNH HIỆN NAY

30/09/2021 | 10:03

Nước ta được xếp vào nhóm mười nước có tốc độ dân số già hóa nhanh nhất thế giới. Hiện cả nước có gần 13 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 17% dân số cả nước, trong đó, khoảng gần 2 triệu người hơn 80 tuổi, theo dự báo đến năm 2030 và đến năm 2050 tỷ lệ này là 25%.

Đọc thêm
Bảo tàng, di tích tăng cường ứng dụng công nghệ: Biến nguy thành cơ

21/08/2021 | 10:17

Tình cảnh đìu hiu tại các Bảo tàng, di tích trước những cơn sóng dồn dập của dịch bệnh đang từng bước được tháo gỡ với xu thế tăng cường công nghệ, số hóa nhằm chuyển hướng tiếp cận công chúng trên môi trường ảo. Sau những thử nghiệm, một số nơi đã mạnh dạn ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại để quảng bá hình ảnh, đưa hệ thống hiện vật, tư liệu quý đến với công chúng.

Đọc thêm
Góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển văn hóa đến năm 2030: Hi vọng những “nan giải” trong hoạt động điện ảnh sẽ được giải quyết

22/07/2021 | 10:07

Từ góc độ nghiên cứu lĩnh vực điện ảnh nhiều năm, PGS. TS. Họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú – Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh đã mạnh dạn có một số ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khởi thảo, trình Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866