ĐỒNG CHÍ PHẠM QUẾ ANH –  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY NHÀ TRƯỜNG

Họ và tên  Phạm Quế Anh
Chức danh: Bí thư
Điện thoại: (024) 37. 640. 106
 Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, công tác chính trị nội bộ
Email: anhque_74@yahoo.com

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH THỦY – PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

Họ và tên  Nguyễn Thanh Thủy
Chức danh: Phó Bí thư

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Điện thoại: (024) 37. 640. 104
Lĩnh vực phụ trách: – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

– Chịu trách nhiệm chuẩn bị văn bản, nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành

– Thay mặt Bí thư giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm

– Phụ trách công tác kiểm tra giám sát

– Theo dõi Chi bộ 1

Email: thanhthuydt_bd@gmail.com

ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ THANH HUYỀN – ĐẢNG ỦY VIÊN

Họ và tên  Lê Thị Thanh Huyền
Chức danh: Đảng Ủy viên
Điện thoại: (024) 37. 630. 693
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác dân vận, theo dõi Chi bộ 4
Email: thanhhuyen.vhttdl@gmail.com

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG HÙNG TĨNH – ĐẢNG ỦY VIÊN 

Họ và tên  Vương Hùng Tĩnh
Chức danh: Đảng Ủy viên
Điện thoại: (024) 37648 984
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác đoàn thể, theo dõi Chi bộ 2
Email:

ĐỒNG CHÍ PHẠM THU HÀ – ĐẢNG ỦY VIÊN 

Họ và tên  Phạm Thu Hà
Chức danh: Đảng Ủy viên
Điện thoại: (024) 37.630.092
Lĩnh vực phụ trách: Đảng vụ, theo dõi Chi bộ 3
Email: hakhoahoc77@gmail.com