22/05/2024 | 16:50

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024

09/04/2024 | 16:23

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024.

Đọc thêm
Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng

09/04/2024 | 14:53

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành các khóa học bồi dưỡng tại Trường.

Đọc thêm
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

03/01/2024 | 10:56

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

Đọc thêm
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về quản lý lễ hội năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình

06/09/2023 | 15:10

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL hông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về quản lý lễ hội năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình.

Đọc thêm
Thông báo mở lớp: Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

11/07/2023 | 16:32

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp: Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật.

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐTBD THÁNG 4 NĂM 2023 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

03/04/2023 | 15:55

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

01/03/2023 | 16:10

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Đọc thêm
Thông báo tổ chức lớp BD đối với ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính; Lớp VD đối với lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương năm 2023

07/02/2023 | 14:49

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Đọc thêm
THÔNG BÁO mở lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023

02/02/2023 | 11:09

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023.

Đọc thêm
THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

12/04/2022 | 8:24

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Đọc thêm
THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

21/12/2021 | 16:29

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Đọc thêm
THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

10/12/2021 | 9:09

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Đọc thêm
THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI SAI LỆCH THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐTBD

17/11/2021 | 11:20

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Đọc thêm
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng khai giảng tháng 9 năm 2021

08/09/2021 | 20:38

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng khai giảng tháng 9 năm 2021.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866