13/08/2021 | 9:39

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo:

DANH SÁCH

Các lớp Bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức và quản lý

 

Nhằm thuận tiện cho học viên trong việc tra cứu thông tin và liên hệ các lớp, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo danh sách các lớp Bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức và quản lý, tính từ tháng 5/2021 gồm:

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Phòng Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Tại Thái Nguyên (Lớp B2 – Lớp B3 – Lớp B4); tại Hà Nội (Lớp A2); tại TP.HCM (Lớp C – Lớp D); tại Bình Thuận

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Tại Hà Nội (Lớp A1 – Lớp L1)

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp A5; tại Quảng Ninh (Lớp 2); tại Đắk Lắk (Lớp 2); tại TP.HCM (Lớp N2 – Lớp N3 – Lớp N4); tại Đà Nẵng (Lớp K3 – Lớp K4 – Lớp K5)

LIÊN HỆ: Hotline: 0989.059.087

Đ/c: Ngô Xuân Phương – Trưởng phòng Đào tạo, Bồi dưỡng

 

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Trung tâm THNN và Liên kết ĐTBD tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp ĐD4 – ĐD5 – Lớp ĐD6 – Lớp ĐD7 – Lớp ĐD8 – Lớp ĐD9 – Lớp QT3 – Lớp QT4 – Lớp QT5 – Lớp PN6 – Lớp PN7 – Lớp PN8 – Lớp PN9 – Lớp HM1 – Lớp HM 2 – Lớp HM 3 – Lớp TK3 – Lớp TK4

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp ĐD3 – Lớp QT3 – Lớp CVC TK3 – Lớp TK4 – Lớp PN2 – Lớp PN3

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp ĐD2 – Lớp ĐD3 – Lớp ĐD4 – Lớp QT2 – Lớp LĐCP TK3 – Lớp LĐCP TK4 – Lớp tại Bệnh viện Bạch Mai

LIÊN HỆ: Hotline: 0969.636.988

Đ/c: Lê Thị Thanh Huyền – Giám đốc Trung tâm THNN và LK ĐTBD

Bài viết liên quan