13/08/2021 | 9:39

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo:

DANH SÁCH

Các lớp Bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức và quản lý

 

Nhằm thuận tiện cho học viên trong việc tra cứu thông tin và liên hệ các lớp, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo danh sách các lớp Bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức và quản lý, tính từ tháng 5/2021 gồm:

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Phòng Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp L3 – Lớp A7 –

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp A –

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp A5; tại Quảng Ninh (Lớp 2); tại Đắk Lắk (Lớp 2); tại TP.HCM (Lớp N2 – Lớp N3 – Lớp N4); tại Đà Nẵng (Lớp K3 – Lớp K4 – Lớp K5); tại Bệnh viện Nội tiết (Lớp 1 – Lớp 2 – Lớp 3); tại ĐH Bách khoa; tại Hà Nội (Lớp 3A); tại Bắc Giang (lớp TL1); tại Điện Biên (lớp T1);
  LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
  Lớp A – Lớp B
  LỚP BDKT QLNN VỀ DU LỊCH
  Tại Quảng Ngãi
  LỚP BDKT XÚC TIẾN DU LỊCH
  Tại Quảng Ngãi

LIÊN HỆ: Hotline: 0989.059.087

Đ/c: Ngô Xuân Phương – Trưởng phòng Đào tạo, Bồi dưỡng

 

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Trung tâm THNN và Liên kết ĐTBD tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp ĐD10 – Lớp ĐD11 – Lớp ĐD12 – Lớp QT6 – Lớp QT7, Lớp QT8 – Lớp PN 11 – Lớp PN 12 – Lớp PN 13 – Lớp PN 14 – Lớp TK7 – Lớp TK 8 – Lớp TK9 – Lớp TK 10 – Lớp 1V6 – Lớp 1V7 – Lớp V8 – Lớp DNVN1 – Lớp DNVN2 – Lớp DNVN3 – Lớp DNVN4 – Lớp DNVN5 – Lớp DNVN6 – Lớp DNVN7 – Lớp DNVN8 – Lớp DNVN9 – Lớp GDLV 1 – Lớp GDLV 2 , GDLV5 – – Lớp V11 – Lớp V14

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp ĐD3 – Lớp QT3 – Lớp QT4 – Lớp CVC TK3 – Lớp TK6 – Lớp TK7 – Lớp TK8 – Lớp TK9 – Lớp TK10 – Lớp TK 11 – Lớp PN4 – Lớp PN5 – Lớp  QT5 – Lớp V4 – Lớp GDLV 1 – Lớp GDLV 2 – Lớp GDLV3 – Lớp GDLV4 – Lớp GDLV 5 – Lớp DNVN1 – Lớp DNVN2 – Lớp DNVN3- Lớp DNVN5 – Lớp DNVN6

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp ĐD5 – Lớp ĐD6 – Lớp ĐD7 – Lớp QT2 – Lớp TK6 – Lớp TK7 – Lớp TK8 – Lớp TK9 – Lớp TK10 – Lớp TK 11 – Lớp TH8 – Lớp tại Bệnh viện Bạch Mai – Lớp PN5 – Lớp PN6 – Lớp tại Bệnh viện tâm thần TƯ I – Lớp DNVN7, TK12

LIÊN HỆ: Hotline: 0969.636.988

Đ/c: Lê Thị Thanh Huyền – Giám đốc Trung tâm THNN và LK ĐTBD

Bài viết liên quan