13/08/2021 | 9:39

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo:

DANH SÁCH

Các lớp Bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức và quản lý

 Nhằm thuận tiện cho học viên trong việc tra cứu thông tin và liên hệ các lớp, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo danh sách các lớp Bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức và quản lý, gồm:

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Phòng Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp A1 – Lớp A2 – Lớp A3 – Lớp A4 – Lớp A5 – Lớp A7 –  Lớp A8 — Lớp A9 – Lớp CV tại Thanh Hóa – Lớp CV tại Điện Biên – Lớp TH1 – Lớp L2 – Lớp L3 – Lớp L4

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp A2 – Lớp L1 – Lớp TH1 – Lớp H4

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 tại Bắc Giang (lớp TL1); tại Điện Biên (lớp T1); tại Sơn La, Lớp L1 – Lớp L2 – Lớp L3 – Lớp L4 – Lớp H3 – Lớp H4 – Lớp H5 – Lớp H6 – Lớp H7 – Lớp tại Mộc Châu, Sơn La

LIÊN HỆ: Hotline: 0989.059.087

Đ/c: Ngô Xuân Phương – Trưởng phòng Đào tạo, Bồi dưỡng

 

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ VHTTDL tổ chức

TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp LV1 – Lớp DN1

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp DN1

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp DN1

LIÊN HỆ: Hotline: 0969.636.988

Đ/c: Lê Thị Thanh Huyền – Giám đốc Trung tâm BDNV và DV VHTTDL

 

Bài viết liên quan