13/08/2021 | 9:39

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo:

DANH SÁCH

Các lớp Bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức và quản lý

 

Nhằm thuận tiện cho học viên trong việc tra cứu thông tin và liên hệ các lớp, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo danh sách các lớp Bồi dưỡng do Nhà trường tổ chức và quản lý, tính từ tháng 5/2021 gồm:

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Phòng Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp A1 – Lớp A2 – Lớp A3 – Lớp A4 – Lớp A5 – Lớp A6 – Lớp A7 – Lớp A8 – Lớp A9 – Lớp CV tại Thanh Hóa – Lớp CV tại Điện Biên

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp A2

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp A5; tại Quảng Ninh (Lớp 2); tại Đắk Lắk (Lớp 2); tại TP.HCM (Lớp N2 – Lớp N3 – Lớp N4); tại Đà Nẵng (Lớp K3 – Lớp K4 – Lớp K5); tại Bệnh viện Nội tiết (Lớp 1 – Lớp 2 – Lớp 3); tại ĐH Bách khoa; tại Hà Nội (Lớp 3A); tại Bắc Giang (lớp TL1); tại Điện Biên (lớp T1); tại Sơn La, Lớp L1 – Lớp L2 – Lớp L3
  LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
  Lớp A – Lớp B
  LỚP BDKT QLNN VỀ DU LỊCH
  Tại Quảng Ngãi
  LỚP BDKT XÚC TIẾN DU LỊCH
  Tại Bình Thuận

LIÊN HỆ: Hotline: 0989.059.087

Đ/c: Ngô Xuân Phương – Trưởng phòng Đào tạo, Bồi dưỡng

 

  1. Các lớp Bồi dưỡng do Trung tâm THNN và Liên kết ĐTBD tổ chức
TT

TÊN LỚP

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Lớp ĐD12 – Lớp QT6 – Lớp PN 13 – Lớp PN 14 – Lớp TK9 – Lớp TK 10 – Lớp TK 11 – Lớp TK 12 – Lớp TK 13 – Lớp TK 114 – Lớp TK 15 – Lớp TK 16 – Lớp V8 – Lớp V9 – Lớp V10 – Lớp V11 – Lớp V12 – Lớp V13 – Lớp V14 – Lớp V15 – Lớp DNVN5 – Lớp DNVN6 – Lớp DNVN7 – Lớp DNVN8 – Lớp DNVN9 – Lớp DNVN10 – Lớp DNVN11 – Lớp DNVN12 – Lớp DNVN13 – Lớp DNVN14 – Lớp DNVN15 – Lớp DNVN16 – Lớp DNVN17 – Lớp DNVN18 – Lớp DNVN19 – Lớp DNVN20 – Lớp GDLV 1 – Lớp GDLV 2 , GDLV5 -GDLV6 – Lớp GDLV7 – Lớp GDLV8 – Lớp V11 – Lớp V14

LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1 Lớp TK7 – Lớp TK8 – Lớp TK9 – Lớp TK10 – Lớp TK 11 – Lớp PN4 – Lớp PN5 – Lớp  QT5 – Lớp V4 – Lớp V5 – Lớp V6 – Lớp V7 – Lớp V8 – Lớp V9 – Lớp GDLV 2 – Lớp GDLV3 – Lớp GDLV4 – Lớp GDLV 5 – Lớp DNVN5 – Lớp DNVN6 – Lớp DNVN7 – Lớp DNVN8 – Lớp DNVN9 – Lớp DNVN10

LỚP BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1 Lớp ĐD7 –  Lớp TK9 – Lớp TK10 – Lớp TK 11 – Lớp TK 12 – Lớp TK 13 – Lớp TK 14 – Lớp TH8 – Lớp PN5 – Lớp PN6 – Lớp tại Bệnh viện tâm thần TƯ I  – Lớp DNVN8 – Lớp DNVN9 – Lớp DNVN10 – Lớp DNVN11 – TK12

LIÊN HỆ: Hotline: 0969.636.988

Đ/c: Lê Thị Thanh Huyền – Giám đốc Trung tâm THNN và LK ĐTBD

Bài viết liên quan