HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

02/04/2021 | 6:50

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Cùng với các khóa học bồi dưỡng chuẩn hóa về ngạch và chức danh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, năm 2019 Nhà trường đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức thành công 5 lớp Bồi dưỡng cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương (trong đó có 04 lớp mở tại Hà Nội và 01 lớp mở tại thành phố Hồ Chí Minh) cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho các cơ quan tham mưu và các đơn vị thuộc Bộ. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng được Lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong việc tổ chức, triển khai các khóa học nhằm đạt được mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019 đạt chuẩn theo yêu cầu đặt ra.

Nối tiếp những thành công đó, năm 2020 Nhà trường tiếp tục phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở hợp tác bền vững, thành công.

Bài viết liên quan

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại Việt Nam, thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Xem thêm

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập…

Xem thêm

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng Bộ giao, năm 2019 Nhà trường đã phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao triển khai tổ chức thành công các lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Thể dục Thể hình và Fitness; lớp tập huấn chuyên môn cho người […]

Xem thêm