Lễ Khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh

18/03/2024 | 14:04

Ngày 17/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh – Lớp 1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương tại An Giang

12/01/2024 | 9:46

Ngày 11/01/2024, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương tại An Giang, lớp 1 và 2.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương năm 2023 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

28/11/2023 | 19:54

Ngày 27/11/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Đọc thêm
Lễ Bế mạc Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp 4

15/10/2023 | 8:57

Ngày 15/10/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức Lễ Bế mạc Lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng cho Người hướng dẫn, tập luyện môn yoga năm 2023 tại TP. HCM – Lớp 3

14/10/2023 | 9:12

Ngày 14/10/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn tổ chức tập luyện môn Yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại TP. Bà Rịa

11/10/2023 | 12:50

Ngày 10/10/2023, tại Thành phố Bà Rịa, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý lễ hội năm 2023  

03/10/2023 | 16:46

Ngày 3/10, tại Ninh Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý lễ hội năm 2023.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch tại tỉnh Bình Thuận

29/09/2023 | 15:35

Sau thời gian nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, ngày 29/9/2023, tại Khánh Hòa, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch tại tỉnh Bình Thuận.

Đọc thêm
Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng phát triển và quản lý kinh tế đêm tại tỉnh Bình Thuận

28/09/2023 | 10:23

Sau thời gian nghiên cứu, học tập và thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, ngày 27/9/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng phát triển và quản lý kinh tế đêm tại tỉnh Bình Thuận”.

Đọc thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch tại Bình Thuận

27/09/2023 | 10:30

Sáng ngày 27/9, tại Bình Thuận, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch cho đội ngũ học viên là cán bộ, viên chức Sở VHTTDL; Trung tâm xúc tiến du lịch, lãnh đạo các địa phương, Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các Ban Quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng phát triển và quản lý kinh tế đêm tại Bình Thuận

26/09/2023 | 10:30

Sáng ngày 25 tháng 9, tại Bình Thuận, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng phát triển và quản lý kinh tế đêm tại tỉnh Bình Thuận”.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

25/09/2023 | 11:24

Ngày 22/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương

16/09/2023 | 17:08

Ngày 15/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Trường Đại học Mỏ địa chất tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và tương đương năm 2023.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp BD ngạch chuyên viên và tương đương; lớp BD đối với Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

13/09/2023 | 16:17

Chiều ngày 12/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Đa trí tuệ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, và tương đương năm 2023 – lớp A16, L8, Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 – lớp H9, theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866