Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

01/03/2023 | 16:10

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

A, LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN
+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức  Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
+ Hồ sơ đăng ký:     – 01 phiếu đăng kí (dowload tại đây).
                                  – 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
                                  – 01 bản CMTND photo
B. LỚP BDKT NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
+ Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữu ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.
+ Hồ sơ đăng ký:    – 01 phiếu đăng kí (download phiếu tại đây).
                                 – 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
                                 – 01 chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên photo
                                 – 01 bản CMTND photo
C. LỚP BD KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG
+ Đối tượng: Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương.
+ Hồ sơ đăng ký:  – 01 phiếu đăng kí (download phiếu tại đây).
                               – 02  hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
                               – 01 bản CMTND photo
D. LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH
+ Đối tượng: Trưởng, Phó Phòng và tương đương chưa tham gia đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị – hành chính; Cán bộ dự nguồn của các chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương. Cán bộ dự nguồn của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, doanh nghiệp.
+ Hồ sơ đăng ký:  – Đơn xin đi học (tải đơn xin đi học tại đây)
                               – Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-Ban tổ chức Trung ương (tải tại đây)
                               – Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
                               – Bằng tốt nghiệp cao nhất (photo công chứng)
Mọi thông tin vui lòng liên hệ :
Phòng Đào tạo, bồi dưỡng:   0989.059.087
Trung tâm ĐTBDNV-DV VHTTDL (Tại TP. HCM): 0908.924.745
Địa chỉ: Trường Cán Bộ Quản Lý Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch
Số 128A Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

Xem thêm

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về quản lý lễ hội năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL hông báo mở lớp Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng về quản lý lễ hội năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình.

Xem thêm

Thông báo mở lớp: Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp: Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật.

Xem thêm

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐTBD THÁNG 4 NĂM 2023 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Thông báo tổ chức lớp BD đối với ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính; Lớp VD đối với lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương năm 2023

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Xem thêm