THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

+ Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2011 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 716/QĐ-BVHTTDL ngày 29/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 39/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số  4668 /QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 4557/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 4557/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5293/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2019 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 4722/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2020 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số 4308/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 + Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; Cơ quan ban hành quyết định
2002 Huân chương Lao động hạng ba Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2011 Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các Trường Đại học Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2012 Huân chương Lao động hạng nhì Quyết định số 1057/QĐ-CTN ngày 21 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch nước
2015 Bằng khen Quyết định số:2705/QĐ-HVCTQG ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2016 Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2016 Bằng khen Quyết định số: 2824/QĐ-HVCTQG ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2018 Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định số 5066/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2020 Bằng khen Quyết định số 980/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 2. CHI BỘ, ĐẢNG BỘ

Năm Hình thức khen thưởng Cơ quan ban hành Quyết định
2009 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2010 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2011 Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2013 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2014 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2015 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2016 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2017 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2018 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2019 Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2020 Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 3. CÔNG ĐOÀN 

Năm Hình thức khen thưởng                             Cơ quan ban hành Quyết định
2007 Cờ thi đua BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2008 Bằng khen BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2009 Bằng khen BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2010 Cờ thi đua BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2011 Bằng khen BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2012 Cờ thi đua BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2013 Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2014 Bằng khen BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2015 Bằng khen BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2016 Cờ thi đua BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2017 Cờ thi đua BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2018 Bằng khen BCH Công đoàn Bộ VHTTDL
2019 Cờ thi đua BCH Công đoàn viên chức Việt Nam
2020 Giấy khen BCH Công đoàn Bộ VHTTDL

 4. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN 

Năm Hình thức khen thưởng Họ và tên cá nhân được khen thưởng Đơn vị khen thưởng
2002 Huân chương lao động Hạng 3 Đ/c Vũ Hòa Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2008 Huân chương lao động Hạng 3 Đ/c Đoàn Ngọc Hào Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2008 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Hà Thị Thành Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2009 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Phạm Thị Nga Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2011 Chiến sĩ thi đua toàn quốc Đ/c Nguyễn Văn Khánh Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2012 Huân chương Lao động Hạng Nhì Đ/c Nguyễn Văn Khánh Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2012 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Lưu Thị Bích Hồng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2013 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nguyễn Hoàng Tuyết Nga

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2015 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Đ/c Thân Xuân Ân,

Đ/c Lê Ngọc Thắng,

Đ/c Đỗ Xuân Sinh

Đảng ủy Khối các cơ quan TW
2015 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2011- 2015 Đ/c Nguyễn Hoàng Tuyết Nga Đảng ủy Khối các cơ quan TW
2016 Huân chương lao động hạng 3 Đ/c Trần Minh Chính Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
2016 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Thân Xuân Ân,

Đ/c Nguyễn Quang Hùng,

Đ/c Nguyễn Thị Huyền,

Đ/c Hoàng Thị Bình,

Đ/c Lại Thị Lan Phương,

Đ/c Phạm Quế Anh,

Đ/c Đỗ Xuân Sinh

 

 

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

2018 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Đ/c Nguyễn Thanh Thủy,

Đ/c Nguyễn Hữu Đạt

2018 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 – 2018 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền

Đ/c Hoàng Thị Lâm

Đ/c Hoàng Thị Bình

Đảng ủy Bộ VHTTDL
2019 Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019 Đ/c Nguyễn Thanh Thủy Đảng ủy Bộ VHTTDL
2020 Bằng khen Đ/c Ma Kiều Ly Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2021 Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 Đ/c Nguyễn Quang Hùng,

 

Đảng ủy Bộ VHTTDL

 

5. ĐOÀN THANH NIÊN

– Nhiều năm liền được Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Nhiều đoàn viên được khen thưởng về thành tích đóng góp cho các hoạt động của Bộ, Trường.