Tài liệu chuyên sâu về Lễ hội và quản lý lễ hội

12/04/2021 | 7:59

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở

12/04/2019 | 7:55

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

11/04/2019 | 7:56

Bộ tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866