Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

24/05/2024 | 10:57

Chiều ngày 23/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp L4, K4 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

21/05/2024 | 14:36

Chiều ngày 20/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp A14; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp D1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

16/05/2024 | 17:15

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

15/05/2024 | 11:33

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

11/05/2024 | 9:46

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2024

27/04/2024 | 8:25

Ngày 26/4/2024, Trường Cán bộ quản lý, văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Khai giảng các lớp BD ngạch Chuyên viên L3, K3, lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương L3, lớp bồi dưỡng công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội L1 cho các học viên đến từ các cơ quan, đơn vị công lập và cán bộ văn hóa xã hội xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 4 năm 2024

26/04/2024 | 8:24

Chiều ngày 25/04/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp VN8,DN30; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp LV9, DN10; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN17 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

10/04/2024 | 14:50

Chiều ngày 9/4/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LTK6, DN28 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 4 năm 2024

29/03/2024 | 8:27

Chiều ngày 28/03/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LV10, VN7, DN26; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN9,; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN15 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 3 năm 2024

18/03/2024 | 14:03

Chiều ngày 17/03/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LV9,DN24,DN25; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp LV8,; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN14 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

08/03/2024 | 10:37

Chiều ngày 6/03/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp A3,L1,K1; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A1,L1; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp A1,L1,TN1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

28/02/2024 | 11:35

Chiều ngày 26/02/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp DN22,DN23,LTK5; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN8; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN13 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tháng 2 năm 2024

26/02/2024 | 15:18

Chiều ngày 26/02/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp DN22, DN23, LTK5, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – lớp DN8; Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – DN13 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp BD đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, lớp BD đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương

20/02/2024 | 8:38

Chiều ngày 19/02/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LV8, VN6; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp LV7 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866