THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

10/12/2021 | 9:09

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Đọc thêm
Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

08/12/2021 | 16:10

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Đọc thêm
THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI SAI LỆCH THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐTBD

17/11/2021 | 11:20

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Đọc thêm
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng khai giảng tháng 9 năm 2021

08/09/2021 | 20:38

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng khai giảng tháng 9 năm 2021.

Đọc thêm
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng

28/07/2021 | 8:54

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng tháng 8/2021.

Đọc thêm
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LIÊN TỤC TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

08/07/2021 | 3:00

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Liên tục chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Đọc thêm
Thông báo tổ chức lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 tại Hà Nội

16/04/2021 | 7:07

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 tại Hà Nội.

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh

12/04/2021 | 8:23

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh

12/04/2021 | 8:20

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:  

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

12/03/2021 | 8:57

Tại thông báo số 235/TB-CBQL ngày 12/3/2021, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây.

Đọc thêm
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2021 tại Hà Nội

10/03/2021 | 4:01

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2021 tại Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866