Tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

11/04/2019 | 7:56

Bộ tài liệu chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ tài liệu gồm 5 chuyên đề chuyên sâu về văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó có 2 chuyên đề kiến thức chung và 3 chuyên đề kỹ năng quản lý lễ hội.

 

            TT                                        Tên Chuyên đề    Trang
PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG
Chuyên đề 1 Những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở         3
Chuyên đề 2 Xây dựng và quản lý đời sống văn hóa cơ sở ở nước ta hiện nay       32
 PHẦN 2. CÁC KỸ NĂNG VỀ VĂN HÓA CƠ SỞ VÀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ
Chuyên đề 3 Quy trình, kỹ năng tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở       71
Chuyên đề 4 Kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động văn hóa cơ sở     111
Chuyên đề 5 Kỹ năng (thực hiện) xã hội hóa các (nội dung) hoạt động văn hóa cơ sở     138

 

 

 

 

Thông tin liên hệ: Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Số điện thoại: 024. 3792 1489

 

Bài viết liên quan

Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn

Tài liệu “Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng cho công chức Văn hóa – xã hội phường, thị trấn” được biên soạn trên cơ sở kết quả khảo sát tại một số địa phương đại diện các vùng miền về nhu cầu cần trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng tác nghiệp cho những người trực tiếp làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn phường, thị trấn.

Xem thêm

Tài liệu Bồi dưỡng công chức Văn hóa – Xã hội xã

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Lễ hội và quản lý lễ hội

Bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức cho công chức Văn hóa – Xã hội xã do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở

Tài liệu chuyên sâu về Xây dựng và tổ chức hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở do Trường Cán bộ quản lý Văn hóa thể thao và du lịch biên soạn với sự đầu tư của Bộ Nội vụ và giao nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm