Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

03/10/2022 | 16:40

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS.Từ Thị Loan – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Phản biện 1); PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 2); Ths. Lương Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Ủy viên); ThS. Trần Mạnh Hùng – PhóVụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Ủy viên); ThS. Nguyễn Văn Bàn – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre (Ủy viên); TS. Phạm Thị Như Quỳnh – Trường Cán bộ QLVHTTDL (Thư ký).

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại Hội đồng, TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, nội dung chính của đề tài, các sản phẩm kèm theo của đề tài. Sau 2 năm triển khai nghiên cứu nghiêm túc. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành công trình NCKH cấp Bộ đúng tiến độ.

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, kết quả nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn nhất định. Nhóm nghiên cứu đã đề cập được một số vấn đề lý luận cần thiết nhất về môi trường văn hóa và công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, về khung tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới. Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới với những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đánh giá được yếu tố tác động và những vấn đề đặt ra. Đề tài cũng đưa ra hệ thống giải pháp thiết thực có tính khả thi trong thực tiễn và đặc biệt đề tài đã đề xuất được Bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới có giá trị tư vấn và tham khảo tốt cho Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn thiện như: Phần tổng quan tình hình nghiên cứu nền viết gọn lại, làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài. Chương I, cần bổ sung thêm một số lý giải cho các khái niệm, có sự thống nhất liên thông giữa chương 1, chương 2. Làm rõ sự khác nhau giữa nông thôn và nông thôn mới. Chương 2, đánh giá kết

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét, góp ý cho đề tài

quả và nguyên nhân bám theo các nội dung xây dựng môi trường văn hóa ở chương 1. Chương 3, phương hướng xây dựng môi trường văn hóa bám sát chủ trương mới của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Phần giải pháp nên viết cô đọng hơn. Phần tiêu chí nên thống nhất theo chỉ tiêu %, làm rõ hơn các tiêu chí.

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 100% phiếu đạt yêu cầu, đề nghị Hội đồng thông qua đề tài NCKHCN cấp Bộ trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.

Phát biểu kết luận tại Hội đồng, TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình Bộ để nghiệm thu cấp Bộ.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Công đoàn Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phát động thi đua thực hiện Văn hóa công sở 

Thiết thực tổ chức hoạt động hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Trường (1977-2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở tới tất cả các tổ công đoàn trong toàn Trường.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm