Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

13/10/2020 | 8:49

Sáng ngày 13/10/2020, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ” do TS. Phạm Quế Anh (Phó Hiệu trưởng) làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu (Ảnh BH)

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 1); Ths. Hoa Hữu Vân – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Phản biện 2); TS. Hoàng Minh Thái – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy viên); Ths. Nguyễn Thị Hải Nhung – Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc (Ủy viên); ThS. Nguyễn Quốc Huy – Trưởng phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở (Ủy viên); CN. Nguyễn Thị Phương Dung – Trường Cán bộ QLVHTTDL (Thư ký).

TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng, chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

        Tại Hội đồng, TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ nhiệm đề tài, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, nội dung chính của đề tài, các sản phẩm kèm theo của đề tài. Sau 2 năm triển khai nghiên cứu, với sự cộng tác, tư vấn của đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành và sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu, khoa học. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành công trình NCKH cấp Bộ đúng tiến độ.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng – phản biện 1 

Th.S Hoa Hữu Vân – phản biện 2 nhận xét, góp ý cho đề tài

Nhận xét, phản biện, góp ý cho đề tài NCKH, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao công trình nghiên cứu của Nhà trường. Đây là đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn được thực hiện một cách nghiêm túc, chỉn chu, hàm lượng khoa học cao, có nội dung phong phú, kết cấu logic, phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động và tình hình đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ về ưu điểm, hạn chế, đồng thời nêu rõ những bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong thời gian tới. Những giải pháp, đề xuất có giá trị ứng dụng đối với việc nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Bản khuyến nghị của nhóm nghiên cứu có địa chỉ, nội dung rõ ràng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người làm nghiên cứu, có tính hiện thực và khả thi. Bản báo cáo tóm tắt có nội dung trùng với nội dung báo cáo tổng quan của đề tài nghiên cứu.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: một số nội dung trong chương I nên viết gọn lại, có thể bổ sung, phân làm rõ thêm số liệu về tình hình đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới, tính đặc thù về địa hình, văn hóa của từng khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ để từ đó có giải pháp phù hợp cũng như xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở sát với từng vùng, miền khu vực biên giới…

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 100% phiếu đạt yêu cầu, đề nghị Hội đồng thông qua đề tài NCKHCN cấp Bộ trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.

TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tiếp thucác ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đánh giá, TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá  kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng đề nghị chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình Bộ để nghiệm thu cấp Bộ.

Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên nghiên cứu

Thu Hà

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm