Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

17/06/2023 | 9:47

Sáng ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Toàn cảnh buổi thẩm định, nghiệm thu

Hội đồng thẩm định gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 1); ThS. Nguyễn Thanh Sơn – Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL (Phản biện 2); NSUT. Nguyễn Thu Đông – Cục Nghệ thuật biểu diễn (Ủy viên); TS. Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình (Ủy viên); ThS. Nguyễn Quốc Huy – Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở (Ủy viên); ThS. Phạm Thu Hà – Trường Cán bộ quản lý VHTTDL (Ủy viên – Thư ký).

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được xây dựng gồm 7 chuyên đề, trong đó có 02 chuyên đề kiến thức chung; 05 chuyên đề kỹ năng và chương trình nghiên cứu, học tập thực tế, với tổng thời lượng 40 tiết.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng kết luận tại buổi thẩm định

Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được của Chương trình, Hội đồng cho rằng đây là Chương trình bồi dưỡng hết sức cần thiết đối với những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là với xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng được đẩy mạnh như hiện nay. Bộ chương trình được xây dựng với các nội dung chuyên đề đa dạng, mở rộng lĩnh vực giao tiếp, ứng xử không chỉ với các hoạt động biểu diễn ở trong nước mà cả hoạt động biểu diễn có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, chương trình đã đưa các chuyên đề là vấn đề “nóng” đang nhận được sự quan tâm hiện nay như: “Kỹ năng xây dựng hình ảnh,  bảo vệ danh dự, uy tín của người hoạt động nghệ thuật, bảo vệ uy tín của đơn vị nghệ thuật  tại các không gian công cộng và hoạt động quảng cáo”; “Kỹ năng truy cập khai thác internet, nâng cao văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và tham gia các hoạt động cộng đồng của viên chức hoạt động nghệ thuật biểu diễn”…

Ngoài những nội dung đạt được, các thành viên Hội đồng đề nghị cần chỉnh sửa tên một số chuyên đề cho logic và phù hợp hơn./.

BH

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm