Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

17/06/2023 | 9:30

Chiều ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL”.

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định gồm 07 thành viên: TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng – Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phản biện 1); ThS. Hoa Hữu Vân – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ VHTTDL (Phản biện 2); ThS. Nguyễn Thanh Sơn – Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL (Ủy viên); TS. Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình (Ủy viên); ThS. Nguyễn Quốc Huy – Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở (Ủy viên); ThS. Phạm Thu Hà – Trường Cán bộ quản lý VHTTDL (Ủy viên – Thư ký).

ThS. Hoa Hữu Vân – Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình – Phản biện 2 phát biểu ý kiến

Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL” được thực hiện theo Quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thực thi công vụ.

Chương trình được xây dựng gồm 11 chuyên đề, trong đó có 04 chuyên đề kiến thức chung; 07 chuyên đề kỹ năng và chương trình nghiên cứu, học tập thực tế, với tổng thời lượng 72 tiết. Đánh giá kết quả đạt được của Chương trình, Hội đồng cho rằng: Bộ chương trình được xây dựng rất công phu, nghiêm túc, nội dung bám sát yêu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ngành, phù hợp với thực tiễn đặt ra. Kết cấu của chương trình phù hợp với đối tượng. Nội dung các chuyên đề sát với tình hình, nhiệm vụ của ngành VHTTDL và bao quát được cả bốn lĩnh vực của ngành gồm văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng cần chỉnh sửa lại tên một số chuyên đề để thấy rõ tính cập nhật, tính mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình hiện nay./.

BH

 

 

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm