Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

12/05/2024 | 17:02

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-CBQL ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL về điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện”. Từ ngày 7/5 – 11/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, do TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn và các thành viên nghiên cứu đề tài.

Tại hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, đoàn khảo sát đã tổ chức các buổi tọa đàm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời khảo sát thực địa tại một số huyện, xã điển hình thuộc hai tỉnh.

Với chủ đề trọng tâm của các buổi tọa đàm nghiên cứu đánh giá thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã, cấp huyện, làm tiền đề cho việc đề xuất giải pháp đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng tiến tới biên soạn Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ công chức cấp xã và cấp huyện. Đoàn khảo sát đã được nghe báo cáo và nhiều ý kiến trao đổi, thông tin thiết thực của các cán bộ quản lý văn hóa và thể thao cấp Sở, Huyện và công chức Văn hóa – Xã hội cấp xã, phường, thị trấn.

Sau các buổi toạ đàm, đoàn cũng đã tham quan khảo sát thực tế hoạt động văn hóa, các thiết chế văn hóa, thể thao, đời sống văn hóa cơ sở tại một số xã, huyện tại tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh.

Qua công tác khảo sát cho thấy chất lượng đội ngũ và chất lượng hoạt động của cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã của hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đã bước đầu đáp ứng yêu cầu của thực tiễn địa phương, đội ngũ cấp huyện, xã đã được đào tạo đúng chuyên ngành và đã được tham gia các khóa bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tuy nhiên tồn tại không ít hạn chế và đặt ra một số vấn đề cần được quan tâm đó là đội ngũ cán bộ văn hóa cấp huyện, cấp xã định biên ít, trong khi đó công việc nhiều, không có nhiều thời gian để tham gia các khóa bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Về nội dung và phương thức bồi dưỡng chưa phong phú, chủ yếu vẫn nặng về lý luận, chưa có tài liệu cẩm nang giúp cho đội ngũ này có thể vừa làm vừa học tập. Tại các buổi tọa đàm đoàn cũng đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của đội ngũ cán bộ công chức văn hóa cấp huyện và cấp xã.

Chuyến khảo sát cho thấy việc thực hiện công tác khảo sát, điều tra thực trạng thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã, cấp huyện tại các tỉnh là rất cần thiết, nhằm làm cơ sở thực tiễn cho nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng tiến tới biên soạn Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ công chức cấp xã và cấp huyện trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của đoàn khảo sát:

TH. Hà

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2024

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL công bố Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2024

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm