Thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

27/12/2019 | 7:04

Liên hệ đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37630.691 – 024.37640.103 Di động: 0989.059.087 (đ/c Xuân Phương);   0964.383.429 (đ/c Thùy Dung).  Mọi thông tin chi tiết về các lớp đào tạo, bồi dưỡng vui lòng xem văn bản dưới đây. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Liên hệ đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng:

Điện thoại: 024.37630.691 – 024.37640.103

Di động: 0989.059.087 (đ/c Xuân Phương);   0964.383.429 (đ/c Thùy Dung).

 Mọi thông tin chi tiết về các lớp đào tạo, bồi dưỡng vui lòng xem văn bản dưới đây.

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Viên chức Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL năm 2024

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp lại bằng Trung cấp chính trị

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp lại bằng Trung cấp chính trị.

Xem thêm

Thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024.

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành các khóa học bồi dưỡng tại Trường.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

Xem thêm