THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC GIẢ MẠO THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

20/02/2020 | 10:05

  THÔNG BÁO KHẨN Về việc giả mạo thông tin chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch   Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 9/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, […]

 

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc giả mạo thông tin chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng

của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 9/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Nhà trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng: lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ và kinh nghiệm hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch. Trong quá trình triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, văn bản hướng dẫn đảm bảo tính pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, hiện nay Nhà trường phát hiện có một tổ chức và cá nhân đã lợi dụng danh nghĩa của Nhà trường để chiêu sinh và thu học phí quá mức quy định các khóa đào tạo, bồi dưỡng (đặc biệt đối với các khóa đào tạo hệ Trung cấp lý luận chính trị – hành chính). Các thông báo giả mạo ban hành với hàm lượng thông tin không rõ ràng, sai quy chuẩn theo quy định của Nhà trường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Nhà trường.

Vậy, Nhà trường thông báo tới tất cả các đối tượng học viên nâng cao cảnh giác, cẩn trọng với các nguồn thông tin không chính thống, bởi những lớp học sai quy định là hành vi vi phạm pháp luật và văn bằng, chứng chỉ được cấp sẽ không có giá trị pháp lý. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những vấn đề này.

Mọi thông tin về vấn đề tuyển sinh vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo – bồi dưỡng: 024. 37. 640. 103

Trung tâm Tin học ngoại ngữ và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng:

024. 37. 630. 693        –       024. 37. 645. 422

Website: www.smot.gov.vn

Email: smot.gov.vn@gmail.com

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Bài viết liên quan

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Viên chức Trường Cán bộ Quản lý VHTTDL năm 2024

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp lại bằng Trung cấp chính trị

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp lại bằng Trung cấp chính trị.

Xem thêm

Thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức lớp BD công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội năm 2024.

Xem thêm

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL ban hành mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận hoàn thành các khóa học bồi dưỡng tại Trường.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

Xem thêm