Thẩm định, nghiệm thu “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ văn hóa – xã hội xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

24/07/2018 | 10:54

Chiều ngày 22/7/2018, tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ văn hóa – xã hội xã theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi thẩm định, nghiệm thu (Ảnh BH)

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-BNV ngày 28/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa cho công chức văn hóa – xã hội xã thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Hợp đồng giữa Văn phòng, Bộ Nội vụ với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ký ngày 30/11/2017 về việc biên soạn 2 bộ chương trình, tài liệu chuyên sâu về “Văn hóa cơ sở và Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”; “Tổ chức và quản lý lễ hội”.

PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng – phản biện 1, nhận xét, góp ý về 02 bộ tài liệu (Ảnh BH)

Ngày 22/7/2018, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức thẩm định và thực hiện nghiệm thu “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ văn hóa – xã hội xã. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện và luận cứ khoa học, góp ý, bổ sung về kết cấu, nội dung nhằm hoàn thiện bộ chương trình, tài liệu. Kết luận buổi làm việc, các ý kiến thống nhất: 02 bộ tài liệu này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thiết thực nâng cao năng lực tổ chức, quản lý về lễ hội và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của đội ngũ công chức văn hóa – xã hội xã hiện nay và đề nghị Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định ban hành, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch sớm bàn giao bộ chương trình, tài liệu theo thời gian đã ký kết với Bộ Nội vụ

TT

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm