Thẩm định, nghiệm thu Chương trình dùng bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa cho công chức Văn hóa – Xã hội phường, thị trấn

04/06/2014 | 1:02

Ngày 04/6/2014, tại phòng họp C2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình do Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu Chương trình dùng bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa cho công chức Văn hóa – Xã hội phường, thị trấn do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì biên soạn.

Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình gồm có Thứ trưởng Lê Khánh Hải – Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ – Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Chủ tịch; ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo – Ủy viên phản biện 1; bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Ủy viên phản biện 2; ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Ủy viên Hội đồng; bà Lưu Thị Bích Hồng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Ủy viên Thư kí Hội đồng.

Toàn cảnh Hội đồng  làm việc

          Tham dự buổi thẩm định còn có ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí trong Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Ông Trần Minh Chính, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Hội đồng quá trình tổ chức biên soạn Chương trình và giới thiệu PGS.TS Lê Ngọc Thắng thay mặt Nhà trường trình bày tóm tắt cấu trúc và nội dung Chương trình đã được biên soạn.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải – Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

          Biên soan Chương trình tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng bồi dưỡng đối với công chức Văn hóa – Xã hội phường, thị trấn là nội dung quan trọng trong nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức văn hóa – xã hội phường thị trấn hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Chiến lược phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch từ nay đến 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 trong bối cảnh đô thị hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch được Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao biên soạn bộ tài liệu Bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa dùng bồi dưỡng đối với công chức Văn hóa – Xã hội phường, thị trấn. Sau khi khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của công chức phường, thị trấn, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng cấu trúc và nội dung Chương trình gồm có 15 chuyên đề được chia làm 2 phần: phần 1 “Kiến thức chung”; phần “Các kỹ năng tác nghiệp”, với tổng số 120 tiết. Mỗi chuyên đề đều có lý thuyết và thảo luận, thực hành.

Hội đồng đánh giá cao và hoan nghênh Nhà trường tổ chức xây dựng Chương trình đảm bảo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, bài bản và khoa học. Kết cấu chương trình, phân bổ thời lượng lý thuyết, thực hành tương đối hợp lý; nội dung: đảm bảo bao quát đủ các lĩnh vực của ngành, đặc biệt chú trọng những vấn đề còn nhiều bất cập trong công tác quản lý của ngành hiện nay, đảm bảo việc triển khai chủ trương, công tác quản lý đối với văn hoá cơ sở trong tình hình hiện nay để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường, thị trấn; cập nhật nhiều điểm quan trọng, cần thiết về văn hoá, văn minh đô thị trong xu thế đô thị hoá, thời kỳ hội nhập quốc tế; chú trọng các kỹ năng hành chính cơ bản của công chức, phù hợp với việc cải cách các thủ tục hành chính theo Chương trình cải cách hành chính chung; Chương trình phù hợp với đối tượng công chức văn hoá cơ sở.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, nghiệm thu Chương trình kết luận: Đây là Chương trình được tổ chức biên soạn nghiêm túc; cấu trúc và nội dung Chương trình được biên soạn khoa học và sát yêu cầu thực tiễn. Xét về nội dung, yêu cầu của một Chương trình dùng bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước phần Văn hóa cho công chức Văn hóa – Xã hội phường, thị trấn, đáp ứng được các mục tiêu đề ra./.

TT

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm