Thẩm định “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội”

15/06/2023 | 14:56

Sáng ngày 15/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội dành cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, kết quả thu được là 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Chương trình.

           

Toàn cảnh buổi làm việc của Hội đồng thẩm định

           Hội đồng Thẩm định (cấp cơ sở) gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng. Dự buổi thẩm định có các thành viên Hội đồng Thẩm định Chương trình bồi dưỡng, thành viên Hội đồng Khoa học, cán bộ chủ chốt và giảng viên Nhà trường.

            Mở đầu buổi thẩm định, TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng đã thông qua chương trình làm việc và quán triệt ý nghĩa, mục đích của nhiệm vụ xây dựng Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội cũng như yêu cầu và mục tiêu của buổi thẩm định. Theo đó, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, góp ý, đánh giá Chương trình bồi dưỡng một cách nghiêm túc, khách quan, khoa học, chỉ rõ hạn chế, yêu cầu cần chỉnh sửa, bổ sung để Hội đồng Biên soạn hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng.

           Nội dung Chương trình bồi dưỡng được Hội đồng Thẩm định đánh giá rất tích cực, do được xây dựng dựa trên kết quả điều tra, khảo sát yêu cầu, nhu cầu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý lễ hội của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có tham khảo chương trình một số chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng có liên quan, đáp ứng được nhu cầu người học, đặc biệt là phù hợp với yêu cầu thực tiễn về tổ chức, quản lý hoạt động lễ hội hiện nay. Bên cạnh đó, mục tiêu của Chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính tổng quát, bám sát đối tượng bồi dưỡng, mô tả được chuẩn đầu ra của học viên để sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng có đủ kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặt khác, các phần trong Chương trình bồi dưỡng được phân bố hợp lí về thời lượng, kết cấu giữa lý thuyết và thực hành, rất phù hợp với xu thế chung của sự phát triển công nghệ thời đại 4.0.

Song song với đó, Hội đồng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần bổ sung hoàn thiện. Bố cục, nội dung Chương trình cần bám sát theo quy định của Bộ, ngành cũng như tính cập nhật; một số chuyên đề cần phân bố lại cho từng nhóm kiến thức cho hợp lí hơn, bổ sung thêm một số chuyên đề sát với tình hình thực tiễn.

            Phát biểu kết luận buổi thẩm định, TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, góp ý của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, cùng những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của Hội đồng Biên soạn, Chương trình bồi dưỡng được thông qua, là thành quả của sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các thành viên trong Hội đồng Biên soạn. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Hội đồng Biên soạn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng trước khi trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

Thanh Tâm

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 7 năm 2024

Chiều ngày 4/07/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp VN9 DN38; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN13; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm