Nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

06/03/2021 | 7:18

Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Căn cứ Quyết định số 07b-QĐ/HVCTQG ngày 02/01/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai Đề án Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị); nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giáo trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

Thực hiện theo Hướng dẫn số 313-HD/HVCTQG ngày 18 tháng 9 năm 2020 hướng dẫn biên soạn học phần “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương (hoặc ngành)” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức biên soạn hoàn chỉnh tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng theo Quyết định số 636-QĐ-HVCTQG ngày 22 tháng 02 năm 2021.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc (Phó Giám đốc Học viện CTQG HCM) – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lý Việt Quang (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Đức Kiên (Học viện CTQG HCM)  – Phản biện, PGS.TS. Lê Văn Cường (Học viện CTQG HCM) – Phản biện, PGS.TS. Phạm Minh Anh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tp Hà Nội) – Ủy viên, TS. Nguyễn Thu Huyền (Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên) – Ủy viên và TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Học viện CTQG HCM) – Ủy viên, thư ký.

 Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đánh giá cao việc Nhà trường tổ chức biên soạn tập bài giảng một cách nghiêm túc, công phu, trách nhiệm, bài bản và khoa học. Tập bài giảng gồm 4 chuyên đề và 3 báo cáo, đảm bảo kết cấu theo đúng hướng dẫn của Học viện, nội dung phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện tập bài giảng: Thống nhất kết cấu bài giảng theo hướng dẫn của Học viện; Rà soát lại toàn bộ các chuyên đề và các báo cáo lược bỏ phần trùng lặp giữa các chuyên đề; Cập nhật thông tin, bám sát văn kiện đại hội Đảng bộ của Ngành, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, cập nhật thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và các chiến lược phát triển Ngành trên tất cả các lĩnh vực.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, Thể thao và du lịch biên soạn.

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận 

Kết luận tại Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc – Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đề nghị nghiêm túc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện tập bài giảng, tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng để tập bài giảng hoàn thiện đưa vào giảng dạy trong thời gian sớm nhất./.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm