Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ

10/12/2016 | 8:42

Sáng 10/12/2016, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về lễ hội dân gian” do TS. Trần Minh Chính (Hiệu trưởng Nhà trường) làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên gồm ThS. Thân Xuân Ân – Trường Cán bộ quản lý VHTTDL (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN (Phó Chủ tịch Hội đồng), TS. Nguyễn Viết Chức – Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long (Phản biện1), PGS.TS. Bùi Quang Thanh – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN (Phản biện 2), CN Phạm Xuân Phúc – Hàm Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL (Ủy viên), ThS. Nguyễn Hoàng Tuyết Nga – Phó Hiệu trưởng,

Tại Hội đồng, PGS.TS Lê Ngọc Thắng đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, nội dung chính của đề tài, các sản phẩm kèm theo của đề tài. Sau 2 năm triển khai nghiên cứu, với sự cộng tác, tư vấn của đội ngũ chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành và sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu, khoa học. Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành công trình NCKH cấp Bộ.

Hội đồng nghiệm thu đã phản biện, đánh giá cao công trình nghiên cứu của Nhà trường. Đây là đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn và được thực hiện một cách nghiêm túc, công phu, khoa học, có nội dung phong phú, kết cấu logic, hợp lý phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Những giải pháp đề xuất có giá trị ứng dụng đối với nhu cầu quản lý Lễ hội nói chung và lễ hội dân gian nói riêng. Bản khuyến nghị của nhóm nghiên cứu có địa chỉ, nội dung rõ ràng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người làm nghiên cứu, đồng thời có ý nghĩa quản lý nhà nước về lễ hội dân gian hiện nay. Bản báo cáo tóm tắt có nội dung trung với nội dung báo cáo tổng quan của đề tài nghiên cứu.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận xét và góp ý cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:

– Phần mở đầu của đề tào nên thực hiện đúng theo cấu trúc chung của một công trình khoa học: Tính cấp thiết; mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Tổng quan tình hình nghiên cứu và Bố cục đề tài.

– Cấu trúc của đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phục lục, nội dung đề tài gồm 3 chương…

– Đề tài nên tập trung nhiều hơn vào năng lực đội ngũ cán bộ.

– Nên có khảo sát điều tra mẫu, phỏng vấn sâu để làm tăng tính khách quan cho kết quả của đề tài.

– Nên nhóm lễ hội phân loại gắn với nghề nghiệp

– Ghi rõ nguồn trích dẫn đã sử dụng trong các chương chính văn.

Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 7/7 phiếu đạt yêu cầu, đề nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKHCN cấp Bộ trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ.

ThS. Thân Xuân Ân – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKHCN cấp Bộ tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, đồng thời kết luận chỉ đạo chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình Bộ để nghiệm thu cấp Bộ.

Thu Hà 

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm