Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K13- lớp B

02/08/2016 | 4:49

 Tham dự Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K13- lớp B có 64 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp học diễn ra trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, trao đổi cùng với các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết về các nội du

          Tham dự Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính K13- lớp B có 64 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp học diễn ra trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, trao đổi cùng với các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết về các nội dung như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản; Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, xã hội…

Phát biểu tại Lễ Khai giảng lớp học, Bà Nguyễn Hoàng Tuyết Nga – Phó Hiệu trưởng thay mặt Lãnh đạo Nhà trường đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kì hội nhập và phát triển đất nước; giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng phối hợp phục vụ tốt cho lớp học; đồng thời yêu cầu các học viên tham gia lớp học thể hiện thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, nỗ lực rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất./.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

Bà Nguyễn Hoàng Tuyết Nga – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/4/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LTK6, DN28 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 4 năm 2024

Chiều ngày 28/03/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LV10, VN7, DN26; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN9,; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN15 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 3 năm 2024

Chiều ngày 17/03/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LV9,DN24,DN25; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp LV8,; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN14 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

Chiều ngày 6/03/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp A3,L1,K1; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A1,L1; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp A1,L1,TN1 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

Chiều ngày 26/02/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp DN22,DN23,LTK5; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN8; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN13 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm