Khảo sát về năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về lễ hội dân gian

01/07/2015 | 1:14

Căn cứ Quyết định 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch được giao đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa về lễ hội dân gian”.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ Ngành Văn hóa về lễ hội dân gian.

Để có thông tin, tư liệu phục vụ việc nghiên cứu sát với thực tiễn, theo yêu cầu của Bộ, Trường đã xây dựng kế hoạch khảo sát điểm tại 8 tỉnh: Hà Nội, Lào Cai, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đắk Lắk, An Giang, Trà Vinh đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam – nơi có nhiều hoạt động lễ hội thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trong khu vực và cả nước.

Tại các tỉnh, Trường đã tổ chức tọa đàm và khảo sát với sự tham gia của đại diện cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa – Thông tin, Cán bộ Ban quản lý di tích, lễ hội trên địa bàn, cán bộ văn hóa – xã hội xã, phường, thị trấn… Những ý kiến đóng góp thiết thực, sát với thực tiễn hoạt động tại cơ sở là nguồn tư liệu, tài liệu quý báu giúp Trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua khảo sát cho thấy thực trạng năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Văn hóa về lễ hội nói chung, lễ hội dân gian nói riêng còn nhiều bất cập. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Trường sẽ có những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý lễ hội cho đội ngũ cán bộ Ngành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lễ hội trong tình hình hiện nay, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Thanh Tâm

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm