Khảo sát chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại tỉnh Quảng Trị

06/03/2019 | 7:48

Ngày 5/3/2019, đoàn khảo sát thực tế do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị.

Triển khai Kế hoạch số 51/KH-CBQL ngày 21 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL về tổ chức điều tra, khảo sát chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, ngày 5/3/2019, đoàn khảo sát thực tế do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị.

Chương trình khảo sát nhằm mục đích triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ năm 2019 – 2020 “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền trung, tây nguyên và tây nam bộ.” do Tiến sĩ Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ nhiệm. Để việc nghiên cứu đề tài có chất lượng và hiệu quả thì việc tiến hành khảo sát các đối tượng liên quan, nắm nhu cầu thực tiễn tình hình nhiệm vụ, năng lực và nhu cầu cán bộ quản lý liên quan, nhu cầu và năng lực cán bộ văn hóa cơ sở là tất yếu và rất cần thiết đặt ra. Các thông tin khảo sát thực tế sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng và cơ bản để đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ ở nước ta hiện nay.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong chương trình khảo sát, đoàn đã tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận để lắng nghe ý kiến phản ánh, trao đổi và thu thập các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cán bộ các Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở; cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa, công chức văn hóa – xã hội xã, phường, thị trấn nhằm nghiên cứu thực trạng chất lượng hoạt động và năng lực của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Tiếp đó, đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Phòng văn hóa, thông tin huyện Hướng Hóa và khảo sát thực tế hoạt động quản lý văn hóa tại vùng biên giới Lao Bảo. Qua khảo sát cho thấy chất lượng hoạt động và năng lực của cán bộ văn hóa cơ sở tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng rất lớn do tính đặc thù vùng biên giới với những khó khăn như địa bàn bị chia cắt bởi núi non, đồng bào dân tộc sinh sống rải rác, sự khác biệt về tiếng nói, chữ viết, văn hóa, đời sống kinh tế khó khăn, mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa nơi vùng biên, chế độ cho cán bộ văn hóa chưa thỏa đáng…  đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn.

Chuyến khảo sát là cơ sở khoa học để từ đó đề ra các giải pháp, xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ này có kiến thức về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp đáp ứng đòi hỏi mới của tình hình thực tiễn hoạt động và quản lý nhà nước về văn hóa đặt ra, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong thời kỳ hiện nay.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm