Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2020

20/02/2020 | 5:22

Tiếp nối thành công của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2019 tổ chức vào ngày 26/12/2019, nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi Lễ

Tiếp nối thành công của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2019 tổ chức vào ngày 26/12/2019, nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 20/02/2020, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2020 cho các học viên là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đơn vị khác.

Tới dự Lễ khai giảng có Đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; Trung tá Phùng Anh Tuấn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội; TS Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL; Các đồng chí phụ trách lớp học thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, BCH quân sự Quận cùng lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Nhà trường và các học viên.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, việc bồi dưỡng kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh… Qua đó, đồng chí bày tỏ niềm vui mừng khi các học viên đã nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của công tác anh ninh quốc phòng và tham gia lớp học nhằm trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là tiêu chuẩn bắt buộc, là điều kiệu cần thiết để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành theo quy định của Trung ương và Chính phủ.

Trong chương trình học tập, các học viên được tiếp cận, nghiên cứu 14 chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng, gồm những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; bên cạnh đó, học viên được tham gia thực hành bắn súng K54 bài 1; viết bài thu hoạch cuối khóa. Thông qua nội dung nghiên cứu, học tập các học viên sẽ được nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia; kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự gắn với thực hiện công tác theo chức trách tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ VHTTDL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây đều là những kiến thức thiết yếu trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện nay./.

Tin và ảnh: M.A

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 7 năm 2024

Chiều ngày 4/07/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp VN9 DN38; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN13; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Chiều ngày 27/6/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – Lớp LV10 năm 2024

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

Chiều ngày 24/06/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A4; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp A6 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

Chiều ngày 17/06/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp K5, L5, A18; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp L4 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm