Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng

26/07/2022 | 15:16

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2022, Ngày 20/7/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022.

 

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tới dự Lễ khai giảng, về phía thành phố Đà Nẵng có ông Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Du lịch. Về phía lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý VHTTDL có ông Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà Trường, thành viên Ban tổ chức, giảng viên, phóng viên và đặc biệt là sự có mặt của các học viên đến tham dự lớp học.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022 được tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về việc trang bị, cập nhật kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ hội nhập sâu rộng của đất nước cũng như những yêu cầu của nền công vụ hiện đại.

Lớp bồi dưỡng có 70 học viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

 

Lớp học diễn ra từ ngày 20/7 đến 25/7/2022 với các chuyên đề: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; Định hướng phát triển Thể dục thể thao Việt Nam trong tình hình hiện nay; Nâng cao năng lực tư duy chiến lược của đội ngũ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ; Du lịch thông minh: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững và hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường; Trách nhiệm của chủ tài khoản đối với hóa đơn, chứng từ hợp lệ, hợp pháp; Tổng quan về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, học viên sẽ đi thực tế tại Thánh địa Mỹ Sơn, Làng gốm Thanh Hà, Thành phố Hội An để nghe, trao đổi về công tác bảo tồn giá trị di sản gắn với hoạt động phát triển du lịch.

 

TH

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 7 năm 2024

Chiều ngày 4/07/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp VN9 DN38; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN13; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm