Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội thảo khoa học 02 đề tài NCKH cấp Bộ

16/10/2021 | 16:07

Ngày 15/10/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học thông qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng TRANS.

Với mục tiêu tham vấn ý kiến đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý các cấp và đặc biệt là các cán bộ trực tiếp công tác tại địa phương để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, Nhà trường đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong tình hình hiện nay”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm. Và đề tài: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong tình hình hiện nay” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Văn hóa cơ sở; Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Viện văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tập trung tham luận trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài như: Đặc điểm, vị trí, vai trò của văn hóa cơ sở và hoạt động văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới. Các yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới; Sự tương đồng và khác biệt trong quản lý nhà nước về văn hóa ở cơ sở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới với các khu vực khác trong toàn quốc; Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa nói chung và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nói riêng và một số vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa nói chung và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới; Định hướng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ văn hóa cơ sở trên địa bàn hiện nay tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp theo đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tích cực phát biểu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho đề tài “Xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” như: đánh giá chung về thực trạng môi trường văn hóa, công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn, nông thôn mới hiện nay; những yếu tố tác động đến môi trường văn hóa và công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí cần có xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; phương hướng và những giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới ở nước ta trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đại biểu nhằm bổ sung thông tin vào việc nghiên cứu, xây dựng những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ; và bổ sung thông tin vào việc nghiên cứu, xây dựng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới , đồng thời trân trọng cảm ơn sự tham dự và những ý kiến quý báu của  đội ngũ nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại các địa phương đã làm nên sự thành công của Hội thảo.

 

TH

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 7 năm 2024

Chiều ngày 4/07/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp VN9 DN38; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN13; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm