Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”

15/11/2019 | 7:31

Sáng ngày 15/11/2019, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong tình hình hiện nay”.

Với mục tiêu tham vấn ý kiến đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý các cấp và đặc biệt là các cán bộ trực tiếp công tác tại địa phương để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, Nhà trường đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong tình hình hiện nay”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” năm 2019 – 2020 do TS. Phạm Quế Anh làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

         Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Văn hóa cơ sở; Vụ Văn hóa dân tộc – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài như: “Đặc điểm, vị trí, vai trò, tính đặc thù của văn hóa cơ sở, đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa cơ sở, đội ngũ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Nhiệm vụ đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở vùng biên giới; Thực trạng tình hình hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở vùng biên giới; Thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới; Định hướng nội dung chương trình đào tạo đặc thù nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước về văn hóa cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở trên địa bàn các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Những vấn đề đặt ra và giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở vùng biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong tình hình hiện nay…”.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội thảo

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Nhà trường đã thay mặt Nhà trường và nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đại biểu nhằm bổ sung thông tin vào việc nghiên cứu, xây dựng những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, đồng thời trân trọng cảm ơn sự có mặt và những ý kiến quý báu của  đội ngũ nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại các địa phương đã làm nên sự thành công của Hội thảo.

Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra và tạo được những dấu ấn tốt đẹp không chỉ đối với Nhà trường mà còn đối với đại biểu, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm