Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 Khối thi đua các Học viện, trường Đại học thuộc Bộ VHTTDL

01/07/2023 | 12:42

Ngày 23/6/2023, tại Đà Nẵng, Khối thi đua các Học viện, trường Đại học thuộc Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023.

Theo Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ VHTTDL và sự hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ, trong năm 2023, các phong trào thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các Học viện, trường Đại học đã có những bước phát triển, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối đã phát động nhiều đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và nhận được sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Khối… Công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao. Nhận thức của công chức, viên chức và người lao động được nâng lên rõ rệt. Công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của công chức, viên chức và người lao động. Các phong trào thi đua gắn liền với công tác chuyên môn đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các Trường đã báo cáo tóm tắt thành tích công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2023, qua đó nêu lên một số thuận lợi, khó khăn và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong Báo cáo của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Năm 2023, tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường đã từng bước khắc phục khó khăn, thách thức của xã hội, ổn định các phương hướng tiếp cận mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của giai đoạn mới. Song song với đó, Nhà trường đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường thi đua thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ, Ngành; thi đua “quản lý tốt, giảng dạy tốt, phục vụ tốt, học tập tốt” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ giao phó.

Trên cơ sở những ý kiến trao đổi của đại diện lãnh đạo 14 đơn vị trong Khối, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, kế hoạch triển khai công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2023, cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

BH

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cơ quan đại diện của Bộ tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm