Hội đồng NCKH Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá đề tài NCKH cấp Bộ

29/10/2019 | 7:34

Ngày 29/10/2019, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tiến hành họp Hội đồng tự đánh giá đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” do TS. Nguyễn Quang Hùng làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” do TS. Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm được tiến hành từ đầu năm 2018. Trải qua quá trình xây dựng kế hoạch, khảo sát và nghiên cứu đề tài, ngày 29/10/2019, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tiến hành họp Hội đồng tự đánh giá đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc”.

Tham gia Hội đồng NCKH có: TS. Phạm Quế Anh,  Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Phản biện 1; TS. Trần Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Phản biện 2; Ths Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục VHCS, Bộ VHTTDL – Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung – Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL – Ủy viên; ThS Nguyễn Đình Dũng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai – Ủy viên. Cùng dự buổi đánh giá có TS. Võ Quốc Đoàn – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ VHTTDL; các thành viên đề tài; lãnh đạo quản lý các Phòng, Trung tâm, Khoa và các cán bộ, giảng viên thuộc Nhà trường.

Đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” là một trong hai đề tài do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì. Đề tài với kết cấu 4 chương, đã đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng các mặt khó khăn, thuận lợi và đặc trưng riêng biệt về văn hóa, xã hội tại các tỉnh biên giới phía Bắc, bên cạnh đó nghiên cứu thực trạng hoạt động và chất lượng hoạt động văn hóa của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, từ đó đề ra các nhóm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh vùng biên giới phía Bắc.

Các phản biện nhận xét, góp ý cho đề tài

Nhận xét, góp ý cho đề tài, các Phản biện và ủy viên Hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết, bố cục và nội dung của đề tài. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần xem xét lựa chọn các giải pháp then chốt mang tính đột phá để tăng giá trị nghiên cứu của đề tài.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá và nghiệm thu cấp cơ sở với kết quả 6/6 phiếu đạt.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm