Hội đồng khoa học Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020

26/12/2020 | 7:21

Chiều ngày 26/12/2020, Hội đồng khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thạc sĩ Nguyễn Tuấn làm chủ nhiệm.

Trong những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm triển khai với những sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Nhằm đưa ra những giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, năm 2020, Hội đồng khoa học Nhà trường giao cho Th.S Nguyễn Tuấn triển khai thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch”. Sau thời gian triển khai thực hiện, ngày 26/12/2020, Hội đồng khoa học Nhà trường tổ chức buổi nghiệm thu các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Quế Anh – Phản biện 1; Th.S Lê Thị Thanh Huyền – Giám đốc Trung tâm THNN và liên kêt ĐTBD – Phản biện 2, các đồng chí ủy viên Hội đồng và thành viên nhóm nghiên cứu cùng đội ngũ giảng viên của Nhà trường.

Th.S Nguyễn Tuấn – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt thành viên nhóm nghiên cứu, đồng chí Nguyễn Tuấn đã trình bày khái quát tình hình nghiên cứu, thực trạng và các giải pháp nhằm ứng dụng CNTT trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường trong giai đoạn tới.

Với kết cấu logic, khoa học và tính thực tiễn cao, các thành viên trong Hội đồng khoa học biểu dương và ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của nhóm nghiên cứu. Những đóng góp của đề tài sẽ là cơ sở để áp dụng trong công tác triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường được quy chuẩn, nhanh gọn và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Hội đồng khoa học cũng đưa ra một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với yêu cầu thực tiễn hơn.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; có kết cấu chặt chẽ, thể hiện tính logic và khoa học; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các kiến thành viên trong Hội đồng, như: chỉnh sửa lỗi chính tả, cách trình bày, đánh số các chương mục, đề tài cần viết cô đọng và sát với tên đề tài; rà soát, lược bỏ một số tiểu mục có nội dung không sát với mục tiêu, đối tượng nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu kết luận

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với 7/7 phiếu đạt yêu cầu nhưng cần bổ sung, chỉnh sửa./. 

Mai Anh

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm