Hội đồng khoa học Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019

26/11/2019 | 7:29

Sáng ngày 26/11/2019, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thạc sĩ Hà Thị Bích Huyền, Giảng viên Trung tâm Thông tin, Thư viện làm chủ nhiệm.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong cấp Ủy, Ban giám hiệu, công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được nâng tầm với những sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Đầu năm 2019, Nhà trường ra quyết định giao 2 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Hai đề tài đã được tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra. Sáng ngày 26/11/2019, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” do Th.S Hà Thị Bích Huyền, Giảng viên Trung tâm Thông tin, Thư viện làm chủ nhiệm.

Chủ trì buổi nghiệm thu là TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Lê Ngọc Thắng – Phản biện 1; Th.S Nguyễn Tuấn – Phó trưởng Phòng Đào tạo, bồi dưỡng – Phản biện 2, cùng các các đồng chí ủy viên Hội đồng Nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2019. Cùng tham dự phiên họp nghiệm thu còn có nhóm nghiên cứu, các cán bộ giảng viên của Nhà trường.

Th.S Hà Thị Bích Huyền – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đề tài, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; có kết cấu chặt chẽ, thể hiện tính logic và khoa học; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Những giải pháp mà đề tài đưa ra sẽ là cơ sở để tiến hành nâng cấp trang thông tin điện tử của Nhà trường trong năm 2020. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu kết luận

Có thể thấy, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, việc ứng dụng internet vào quảng bá hình ảnh, giới thiệu và kinh doanh được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công ty tận dụng triệt để. Tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, việc sử dụng trang thông tin điện tử là một công cụ quảng bá hình ảnh tới mọi đối tượng trong và ngoài nước là một việc làm phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Tuy nhiên, hiện nay trang thông tin điện tử của Nhà trường hoạt động chưa thực sự hiệu quả, hàm lượng thông tin còn nghèo nàn, nội dung chưa phong phú, thiếu tính thời sự… Từ những lý do đó, hy vọng rằng ứng dụng đề tài “Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” vào thực tiễn sẽ có đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng triệt để những tính năng hữu ích của một Trang TTĐT phục vụ công tác quản lý cũng như kết nối tới mọi đối tượng trong xã hội./.

Trung tâm Thông tin, Thư viện

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm