Đảng bộ Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 12

30/03/2023 | 14:26

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12. Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào 6 nội dung: Báo cáo BCH các hoạt động của Ban Thường vụ quý I/2023; Báo cáo xin ý kiến BCH dự thảo báo cáo công tác Đảng Quý I/2023, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023; Xin ý kiến BCH Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15 –NQ/ĐUK ngày 16/1/2023 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Xin ý kiến BCH Kế hoạch triển khai năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Bộ VHTTDL; Xin ý kiến BCH về chuyển giao các tổ chức đảng là doanh nghiệp về địa phương theo Quy định 60-QĐ/TW của BCH Trung ương; Xin ý kiến BCH giới thiệu nhân sự (bước 2) bằng phiếu kín về bổ sung BCH Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ (BTV), Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Hạnh đã báo cáo dự thảo sơ thảo báo cáo các hoạt động của Ban Thường vụ quý I/2023  Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban chấp hành Đảng Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch công tác năm 2023; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; ban hành các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chuyên đề năm 2023 “quyết liệt, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề Cương văn hoá; các tổ chức đoàn thể quần chúng Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ triển khai thực hiện tốt các hoạt động trong quý I/2023.

Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Thị Hạnh (giữa) báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Về công tác xây dựng Đảng bộ, Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá”.

Quý I/2022, Đảng ủy Bộ đã phổ biến, quán triệt các Văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đến các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tổng số 9 văn bản với 35 nội dung. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã phổ biến, tuyên truyền kết luận Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” của Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa; kết quả của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Tuyên truyền tài liệu về kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07.11.1948 – 07.11.2023) gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” (sửa đổi bổ sung Chuyên đề năm 2022).

Cùng với đó, tổ chức 1 Hội nghị trực tuyến tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cấp ủy của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ. Quý I, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chuẩn y kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào đảng, xét chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị, chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 24 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng đến cho 04 đảng viên.

Một số ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Các ủy viên BCH tham dự Hội nghị cơ bản nhất trí với những nội dung trong các dự thảo báo cáo. Đồng thời đại diện các khối cũng báo cáo về tình hình chung của khối với những khó khăn, thuận lợi trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ VHTTDL đã đạt được trong Quý I/2023. Đặc biệt nhiều ý kiến chuyên môn, tâm huyết, sâu sát đã được tích cực đóng góp tại Hội nghị.

Ông Lại Xuân Lâm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (bên phải) phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ VHTTDL tiếp tục chú trọng công tác nắm vững tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của các cán bộ, đảng viên, nhất là đối với 2 Tổng cục sắp tới sẽ chuyển đổi thành các Cục chức năng. Mới đây cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 đã được phát động, ông Lại Xuân Lâm mong muốn cuộc thi sẽ nhận được sự tham gia hưởng ứng của Đảng bộ Bộ VHTTDL cũng như của các nhà khoa học, nhà quản lý và văn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, các công tác như sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác tổ chức, bảo vệ nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát…sẽ được chú trọng, thực hiện thường xuyên.

Ông Lại Xuân Lâm cũng tin tưởng Đảng ủy Bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai tốt các nhiệm vụ trong quý II với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

BH

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức triển lãm tư liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại”.

Xem thêm