Cụm thi đua số 8 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm,  phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

14/07/2023 | 11:20

Ngày 14/7/2023, Tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua số 8 các trường cán bộ của các Bộ, Ngành, Đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023”.

TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự Hội nghị

Cụm thi đua số 8 các Trường cán bộ của các Bộ, Ngành, Đoàn thể, Trung ương gồm 11 Trường và Học viện, trong đó 9 đơn vị với chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Bộ, Ngành, 02 Học viện vừa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, vừa có chức năng đào tạo Đại học và sau Đại học. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu lắng nghe đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của các thành viên trong Cụm. Báo cáo sơ kết cho thấy, năm 2023, các thành viên trong Cụm thi đua trong cụm thi đua đã thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng trong công tác của viên chức, người lao động, đổi mới tư duy, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà Trường; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách, hành chính. Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua đến từng Trường/Học viện trong Cụm với nhiều nội dung phong phú, thiết thực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mặc dù còn một số khó khăn, hạn chế tồn tại, bản báo cáo cũng đã đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ khắc phục hạn chế, nêu cao quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị dành thời gian thảo luận về những phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trong Cụm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc nói chung và công tác thi đua nói riêng cho phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với những ý kiến góp ý tại Hội nghị và thống nhất nội dung các giải pháp, phương hướng triển khai thực hiện công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2023./.

BH

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu cơ quan đại diện của Bộ tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm