Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

31/05/2024 | 14:33

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Đoàn khảo sát, điều tra tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn, và một số thành viên nghiên cứu.

          Công tác khảo sát, điều tra nhằm thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện, làm tiền đề cho việc đề xuất giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng tiến tới biên soạn Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn khảo sát đã tổ chức các buổi tọa đàm tại Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, và một số Phòng Văn hóa – Thông tin huyện của 2 tỉnh, thành phố.

          Chủ đề trọng tâm của các buổi tọa đàm là thực trạng, kinh nghiệm tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao ở các địa phương, thực trạng tình hình đội ngũ công chức văn hóa và thể thao cấp huyện, xã, thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã, cấp huyện; Tiêu chí đánh giá thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã, cấp huyện; Nhu cầu đổi mới nội dung bồi dưỡng, phương thức bồi dưỡng dành cho công chức cấp xã, cấp huyện; Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng công chức văn hóa cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới…

          Sau các buổi toạ đàm, đoàn cũng đã tham quan khảo sát thực tế hoạt động văn hóa và thể thao, các thiết chế văn hóa và thể thao của một số quận, huyện, xã, phường tại thành phố  Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi…

          Qua công tác khảo sát cho thấy nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa và thể thao của thành phố  Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi bước đầu đáp ứng yêu cầu của đội ngũ công chức cấp xã, cấp huyện, tuy nhiên tồn tại không ít hạn chế và đặt ra một số vấn đề cần được quan tâm về cập nhật nội dung, phương thức bồi dưỡng trong tình hình mới. Quá đó cho thấy việc thực hiện công tác khảo sát, điều tra về đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng để biên soạn Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của công chức cấp xã và cấp huyện của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, của các tỉnh trên cả nước nói chung là rất cần thiết, nhằm làm cơ sở thực tiễn cho nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng tiến tới biên soạn Sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, công chức cấp xã và cấp huyện trong thời gian tới.

          Một số hình ảnh hoạt động khảo sát:

Th.Tâm

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Xem thêm

Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2024

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL công bố Quyết định về việc công nhận kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2024

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2024. 

Xem thêm