Chuyển đổi số trong ngành VHTTDL: Cần được tập trung nghiên cứu, xây dựng và đưa ra chỉ số cơ bản để thực hiện

26/11/2020 | 8:16

Sáng ngày 26/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Xây dựng Chương trình chuyển đổi số của ngành VHTTDL. Dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Hội nghị có sự tham dự của đại diễn lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tham dự Hội nghị có TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ VHTTDL xác định nhiệm vụ chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới. Chuyển đổi số không chỉ hướng tới các mục tiêu nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao hiệu quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc Bộ, hay chỉ dừng lại ở mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ. Chuyển đổi số còn hướng tới mục tiêu cao hơn là phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trong ngành VHTTDL và gia đình cần phải được tập trung, nghiên cứu, xây dựng và đưa ra các chỉ số cơ bản cụ thể để thực hiện trong giai đoạn tới”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù nhiệm vụ chuyển đổi số sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chuyển đổi số trong ngành VHTTDL với rất nhiều đặc thù và đa dạng các lĩnh vực, chuyên môn, nghiệp vụ. Nhưng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định nhiệm vụ chuyển đổi số tại lĩnh vực mình quản lý là một quá trình chuyển biến trong hoạt động của đơn vị, không thể làm trong thời gian ngắn 1 đến 2 tháng, hay 1 đến 2 năm mà chuyển đổi số phải được xây dựng riêng hoặc lồng ghép nội dung chuyển đổi số trong chương trình, kế hoạch, đề án do đơn vị xây dựng suốt cả quá trình tham mưu và quản lý nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe bản Báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ VHTTDL do bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Điều hành hoạt động Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ VHTTDL trình bày. Báo cáo nêu rõ, hiện nay, Bộ VHTTDL đã cung cấp 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ chiếm 66,3%. Trong đó, đã cung cấp 11 dịch vụ công mức độ 3 và 52 dịch vụ công mức độ 4. Tính đến cuối tháng 10 năm 2020, có 4432 hồ sơ được giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (trong đó mức độ 3 có 3891 và mức độ 4 có 541 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 50,6%. Bộ cũng đã hoàn thành kết nối liên thông và tích hợp cung cấp 32 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt tỷ lệ 33,6%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao tích hợp 30% dịch vụ công với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Song song với đó, hệ thống DVC của Bộ đã tích hợp với Cổng hỗ trợ thanh toán Quốc gia PayGov và cung cấp giải pháp thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ TTHC. Hệ thống DVC đã kết nối với các hệ thống thông tin dùng chung bao gồm: hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVCTT; hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost); cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày những nét tổng quan về Chính phủ điện tử tại các cơ quan nhà nước; Tổng quan về chuyển đổi số trong các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay; Định hướng về chuyển đổi số trong ngành VHTTDL./.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm