Thông báo tổ chức lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 tại Hà Nội

16/04/2021 | 7:07

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 tại Hà Nội.

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh

12/04/2021 | 8:23

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH: Lớp BDKT ngạch Chuyên viên năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh

12/04/2021 | 8:20

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên năm 2021 – lớp B tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:  

Đọc thêm
THÔNG BÁO CHIÊU SINH Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

12/03/2021 | 8:57

Tại thông báo số 235/TB-CBQL ngày 12/3/2021, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây.

Đọc thêm
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2021 tại Hà Nội

10/03/2021 | 4:01

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2021 tại Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem văn bản dưới đây:

Đọc thêm
THÔNG TIN CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2020

14/09/2020 | 8:09

 Các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 bao gồm: + Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương + Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp + Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính + Lớp BDKT quản lý nhà nước ngạch Chuyên […]

Đọc thêm
Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 – Lớp 5C

22/07/2020 | 9:20

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2020 – Lớp 5C Liên hệ đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Điện thoại: 024.37630.691 Di động: 0964.383.429 (đ/c Thùy Dung). Mọi thông tin […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866