Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

18/07/2023 | 8:47

Ngày 16/7, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương LV2 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Bế mạc lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/07/2023 | 8:18

Ngày 16/7/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục, Thể thao tổ chức Lễ Bế mạc lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

12/07/2023 | 11:20

Sáng 12/7/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 7 năm 2023

11/07/2023 | 15:46

Chiều ngày 10/7/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 – lớp L6, A12, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 – lớp H7, Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 – lớp L6, theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

02/07/2023 | 11:07

Ngày 1/7/2023, Trường Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

28/06/2023 | 11:33

Ngày 27/6/2023, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế năm 2023 tại Thành phố Hồ  Chí Minh.

Đọc thêm
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023

27/06/2023 | 11:04

Chiều ngày 26/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Đại học Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 – lớp TN1 theo hình thức trực tuyến

Đọc thêm
Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 6 năm 2023

16/06/2023 | 16:38

Chiều ngày 16/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương A11; lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Mộc Châu, Sơn La lớp 2; Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương dương H6 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng Lớp BD công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương VN1; ngạch Chuyên viên và tương đương VN1

15/06/2023 | 16:51

Chiều ngày 15/06/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương VN1; Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương VN1 theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu với đơn vị cơ sở của Nhà trường tại TP. Hồ Chí Minh và điểm cầu Hà Nội

Đọc thêm
Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý Cấp phòng và tương đương năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

14/06/2023 | 17:10

Sáng ngày 14/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP. Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – Lớp LV1

08/06/2023 | 15:53

Chiều ngày 07/06/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Liên Việt tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương LV1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

06/06/2023 | 16:01

Sáng ngày 06/6/2023, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 cho đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

03/06/2023 | 16:40

Chiều ngày 02/6, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương DN1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

25/05/2023 | 16:43

Sáng ngày 25/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp được Thực hiện quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2023.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866