Khai giảng các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương năm 2023

25/09/2023 | 11:38

Ngày 23/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên và tương đương Lớp LTK4, lớp Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương Lớp LV3 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 9 năm 2023

21/09/2023 | 10:27

Ngày 20/9/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 9 năm 2023 gồm: Lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, và tương đương – lớp DN9, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – lớp DN4, VN2 và Lớp bồi dưỡng đối với Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DN6, theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 – năm 2023

15/09/2023 | 16:04

Sáng ngày 15/9/2023, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2023.

Đọc thêm
Khai giảng Lớp BD đối với ngạch Chuyên viên và tương đương – Lớp VN3

14/09/2023 | 15:06

Ngày 13/9/2023, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp VN3 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tháng 8 năm 2023

26/08/2023 | 15:10

Chiều ngày 25/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp LV4, DN7; lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – Lớp LV2; Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN5 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp BD đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, lớp BD đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương

23/08/2023 | 9:21

Chiều ngày 22/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp NS1, lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – Lớp NS1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 8 năm 2023

18/08/2023 | 14:27

Chiều ngày 17/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 8 năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương,lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

17/08/2023 | 15:08

Chiều ngày 16/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LTK3, lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp VN2 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Chương trình học tập thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023

12/08/2023 | 14:21

Trong 2 ngày, mùng 10-11/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình học tập thực tế tại Tuyên Quang cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật tại Đà Lạt

08/08/2023 | 16:21

Chiều 8/8, Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thuộc Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL Lâm Đồng khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật tại thành phố Đà Lạt.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2023

03/08/2023 | 15:01

Chiều ngày 03/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – DN5, DN6; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – DN3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – DN4 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Thể dục Thể thao năm 2023

31/07/2023 | 11:17

Qua thời gian nghiên cứu, trao đổi, học tập, ngày 30/7/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Thể dục Thể thao năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Đọc thêm
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

29/07/2023 | 11:12

Ngày 29/7, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp LV3, VN2 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2023

27/07/2023 | 11:13

Chiều ngày 27/7/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 tại Đà Nẵng, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – L4, lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – NS1, H8 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866