Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 2019 – 2020

19/11/2020 | 8:39

Sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Căn cứ quyết định số: 3312/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên, do TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch, cùng các thành viên nhóm nghiên cứu, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Phạm Quế Anh trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện và những kết quả nghiên cứu chính của đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”.

TS. Phạm Quế Anh – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương. Nội dung đề tài đã chỉ rõ mục tiêu nghiên cứu, cách tiếp cận, tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động của đội ngũ văn hóa cơ sở. Kế thừa những nội dung nghiên cứu lý luận của đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu năm 2019, đề tài đi sâu phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – xã hội tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, từ đó đưa ra phương hướng và các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ thuộc khu vực này như: Nhóm giải pháp về quản lý, tổ chức thực hiện; Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở gắn với vùng biên giới; Nhóm giải pháp về chế độ chính sách, đãi ngộ đối với cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Nhóm giải pháp về tạo nguồn, quy hoạch, tuyển dụng và bố trí cán bộ.

Phản biện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng của các thành viên nhóm nghiên cứu, đồng thời ghi nhận tính thực tiễn và khả thi của các giải pháp mà nhóm đưa ra có thể áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, nhóm nghiên cứu cũng cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung để đề tài mang giá trị khoa học và có thể ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

Kết luận ý kiến của Hội đồng, TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đồng chí đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Mai Anh

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm