Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

24/11/2022 | 16:15

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên gồm TS. Nguyễn Thế Hùng (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) – Phó Chủ tịch; PGSTS. Nguyễn Thị Phương Châm (Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam) – Ủy viên, Phản biện; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) – Ủy viên, Phản biện ; ThS. Nguyễn Thành Trung (Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương) – Ủy viên; ThS. Lương Đức Thắng (Cục Văn hóa cơ sở) – Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung (Vụ Văn hóa Dân tộc) – Ủy viên.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu đề tài, TS. Đinh Thị Cẩm Lê, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới”. Theo đó, Đề tài nghiên cứu đã nêu ra Tính cấp thiết; Tổng quan tình hình nghiên cứu; Cơ sở lý luận và thực tiễn về môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; Thực trạng môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn và Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới.

TS. Định Thị Cẩm Lê – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Về cơ sở lý luận và thực tiễn về môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, Đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung: Một số khái niệm cơ bản, Quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; Vai trò và đặc điểm xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; Tiêu chuẩn xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; Khung tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới.

Về thực trạng môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, Đề tài đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng môi trường văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới đồng thời đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra những vấn đề đặt ra để xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong thời gian tới.

Về giải pháp xây dựng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, Đề tài đã đánh giá được các yếu tố tác động đến môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới và dự báo xu hướng biến đổi của môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, phương hướng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới và từ đó đưa ra giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới. Đặc biệt, đề tài đã đề xuất bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được nhóm nghiên cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung trong đề tài còn thiếu sót, chưa phù hợp với thực tiễn và đề nghị nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn thiện như: Phần tổng quan cần lược bỏ những tài liệu không cần thiết, cập nhật bổ sung thêm một số tài liệu liên quan đến nông thôn mới. Trong Chương 1, bổ sung thêm khái niệm công cụ, làm rõ khung tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới. Chương 2: Phân tích kết quả điều tra, khảo sát và đánh giá cụ thể các kết quả đạt được và hạn chế. Chương 3: cần lược bỏ những giải pháp chung chung, đưa ra các giải pháp cụ thể gắn với xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới. Rà soát bộ tiêu chí tránh trùng lặp. Hội đồng cũng đề nghị sửa một số lỗi văn phòng, lỗi trình bày văn bản.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, TS. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương lớp DN32

Chiều ngày 16/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp DN32 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II năm 2024

Chiều ngày 15/5/2024, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý II/2024 bằng hình thức chiếu phim tư liệu lịch sử “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quế Anh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 5 năm 2024

Chiều ngày 14/05/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp H2, A12; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A2, L3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp TN3, A4, H16 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 10/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp LV11 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm