Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

14/06/2019 | 14:51

Dự Lễ bế giảng có ThS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Nhà trường và hơn 80 học viên tham gia lớp học.

           Dự Lễ bế giảng có ThS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Nhà trường và hơn 80 học viên tham gia lớp học.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp là một chiến lược quan trọng được Đảng và Nhà nước chú trọng quan tâm. Ngay từ rất sớm, trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác huấn luyện cán bộ cách mạng và Người đã khái quát rằng:  “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, vì vậy huấn luyện cán bộ là cái gốc của Đảng”. Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không ngừng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp phòng và tương đương nói riêng. Bộ giao cho Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức thường niên nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương cho đối tượng là cán bộ quản lý cấp phòng, cán bộ dự nguồn và tương đương đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL trên phạm vi cả nước.

Để đảm bảo chất lượng các chương trình bồi dưỡng, chú trọng cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng theo các tiêu chí đặt ra: Chương trình phải đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019 diễn ra từ 13/5 đến 13/6/2019 tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch (35 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TPHCM), đã thu hút hơn 80 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL khu vực phía nam.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được tiếp cận chuyên đề về những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng như: Kiến thức và kỹ năng của Lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập; Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; Kỹ năng phân công và phối hợp hoạt động; Kỹ năng đánh giá hoạt động; Kỹ năng tham mưu của Lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập… với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm là các PGS, TS đến từ Đại học Sư phạm Huế và Đại học Sài Gòn.

ThS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng lớp học (Ảnh: Văn Diệp)

Phát biểu bế giảng khóa học, ThS. Nguyễn Thanh Thủy chúc mừng các học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, biểu dương những nỗ lực và sự nghiêm túc trong quá trình học tập của các học viên; đồng chí mong muốn các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và đem các kiến thức đã học vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý tại đơn vị trong thời gian tới./.

Ngọc Anh

Bài viết liên quan

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024

Chiều ngày 9/7/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024 – lớp A19,A20,A21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tháng 7 năm 2024

Chiều ngày 4/07/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp VN9 DN38; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp DN13; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN21 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Chiều ngày 27/6/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – Lớp LV10 năm 2024

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

Chiều ngày 24/06/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – lớp A4; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp A6 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2024

Chiều ngày 17/06/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp K5, L5, A18; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp L4 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm