Bảo vệ cấp Bộ “Chương trình khung tiếng Anh dùng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” của Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

24/12/2013 | 1:16

Ngày 24/12/2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng khoa học cấp Bộ do ông Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu Chương trình Khung tiếng Anh dùng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

“Chương trình Khung tiếng Anh dùng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” là đề tài do Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đăng ký thực hiện năm 2012 và 2013 xuất phát từ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn 1997-2012, tiến tới mô hình hóa và quy chuẩn hóa việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của các đối tượng học viên tiếng Anh tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

TS.Võ Quốc Đoàn, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và cán bộ của Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lí luận, phương pháp luận của giáo học pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng cho đối tượng học ngoại ngữ không chuyên ở độ tuổi trưởng thành trong môi trường phi tiếng Anh tự nhiên, có tính đến các nét đặc thù về công việc chuyên môn, tâm lí tuổi tác, nhu cầu và mục đích sử dụng tiếng Anh của người học.

Đồng chí   Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Chương trình khung đào tạo tiếng Anh, có tham chiếu Khung châu Âu quy chuẩn năng lực và hành vi ngoại ngữ của người học và định hướng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học đã bảo vệ thành công Chương trình khung đào tạo tiếng Anh tại cấp cơ sở  và đã nhận được sự đánh giá cao của các Giáo sư đầu ngành Giáo học pháp ngoại ngữ và Anh ngữ về tính hệ thống, khoa học và hợp lí của nội dung chương trình theo từng cấp độ (A-B-C), cũng như việc xác định qui trình đào tạo, tiêu chí quy chuẩn, kiểm tra đánh giá năng lực và hành vi tiếng Anh của người học.

Căn cứ vào ý kiến phản biện của các chuyên gia  và ý kiến đóng góp của các thành viên, Hội đồng khoa học cấp Bộ đã họp và thống nhất đánh giá:

– Bên cạnh việc dựa trên cơ sở lí luận giáo học pháp truyền thống và hiện đại, chương trình khung tiếng Anh của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch mang tính ứng dụng thực tiễn, có tính đến các nét đặc thù của tiếng Anh đối với người Việt mà đặc biệt đối tượng theo học là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

– Chương trình khung tiếng Anh đáp ứng được các mục tiêu trước mắt cho sự nghiệp đào tạo tiếng Anh của Trường Cán bộ quản lí văn hóa, thể thao và du lịch.

– Đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Lan Phương

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 tại tỉnh Tuyên Quang

Từ ngày 10/7 đến ngày 12/7/2024, tại tỉnh Tuyên Quang, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 – 2025 Tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 21 – 25/5/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức công tác khảo sát, điều tra trong kế hoạch nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2024 – 2025 “Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện” do TS. Phạm Quế Anh làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm