Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên năm 2020

18/06/2020 | 16:14

Dự Lễ khai giảng có: đ/c Bùi Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng Cục Thể dục Thể thao; đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Du lịch; TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm của Nhà trường và đặc biệt là sự có mặt của 105 học viên.

Đọc thêm
Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng tiếng anh năm 2020

12/06/2020 | 16:17

   Thực hiện QĐ số 637/QĐ-BVHTTDL ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 trong đó có việc triển khai các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, nhằm nâng cao trình độ, kĩ năng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ của Ngành, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch triển khai tổ chức các lớp tiếng anh trình độ A2, B1 và tiếng anh chuyên ngành theo chuẩn khung 6 bậc châu Âu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

12/06/2020 | 5:09

Dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng; các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Khoa của Nhà trường và hơn 70 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

20/05/2020 | 17:13

 Dự Lễ khai giảng có ông Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và hơn 100 học viên là lãnh đạo quản lý cấp Phòng, cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp Phòng đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19

11/03/2020 | 17:16

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh cũng như góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch, đảm bảo an toàn cho cộng đồng,trong nhiều ngày qua, Trường Cán bộ Quản lý văn hóa văn hóa, thể thao và du lịch đã và đang nghiêm túc, tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch.

Đọc thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2020

20/02/2020 | 5:22

Tiếp nối thành công của lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 3 năm 2019 tổ chức vào ngày 26/12/2019, nhằm triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên về nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019

19/02/2020 | 17:24

           Lớp học được khai giảng vào ngày 7/12/2019 với sự tham gia của hơn 40 học viên là Trưởng, Phó phòng và tương đương; cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp Phòng và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong […]

Đọc thêm
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH – NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2019

13/02/2020 | 2:16

Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên mọi bình diện. Tiếp tục khẳng định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, Ngành ở Trung ương.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

09/01/2020 | 17:26

 Dự Lễ bế giảng, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS. TS. Nguyễn Thắng Lợi – Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó vụ trưởng Vụ các Trường chính trị; Về phía Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo Trung tâm Tin học, ngoại ngữ và liên kết đào tạo, bồi dưỡng, cùng các cán bộ, chuyên viên chuyên quản của hai Nhà trường và đặc biệt là sự có mặt của 65 học viên tham gia lớp học.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019, lớp C, C1, C2 tại Hà Nội

09/01/2020 | 5:32

Dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban giám hiệu, lãnh đạo Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng của Nhà trường và hơn 100 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019 – lớp C3

07/12/2019 | 17:34

Dự Lễ khai giảng có Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Khoa thuộc Nhà trường cùng sự có mặt đông đủ của các học viên.

Đọc thêm
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2019

29/11/2019 | 7:29

Dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm của Nhà trường và các học viên.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, lớp 2C tại Thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2019 | 12:08

Dự lễ bế giảng có: TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc thường trực phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; Ông Phạm Quang Bản – Phó Vụ trưởng Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; Về phía Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Nhà trường và đặc biệt là sự có mặt của toàn thể học viên tham gia lớp học. 

Đọc thêm
Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng và tương đương, lớp C năm 2019

26/10/2019 | 12:11

Dự Lễ khai giảng có Bà Nguyễn Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; lãnh đạo các Phòng; chuyên viên chuyên quản thuộc Nhà trường và hơn 100 học viên là lãnh đạo quản lý cấp Phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp Phòng và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866