Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

10/04/2024 | 10:07

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Toàn cảnh buổi họp

Tham dự họp xét duyệt có các thành viên trong Hội đồng Khoa học Nhà trường, các chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở, chủ trì sáng kiến kinh nghiệm đăng ký thực hiện năm 2024.

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi Nhà trường. Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch luôn được lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chú trọng phát triển. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ do Nhà trường chủ trì thực hiện được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá cao về cả giá trị khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, các đề tài cấp cơ sở, sáng kiến kinh nghiệm của Nhà trường thực hiện hàng năm đảm bảo chất lượng và được ứng dụng vào thực tiễn phục vụ hoạt động của Nhà trường.

Tại buổi họp, qua bản đăng ký thực hiện năm 2024, các thành viên Hội đồng khoa học thảo luận, góp ý điều chỉnh tên đề tài cấp cơ sở và các sáng kiến kinh nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung tính cấp thiết, mục tiêu lựa chọn các vấn đề nghiên cứu sát với yêu cầu của thực tiễn, làm rõ kết quả đạt được sau khi nghiên cứu đề tài và sáng kiến kinh nghiệm.

TS. Phạm Quế Anh, Chủ tịch Hội đồng kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, TS. Phạm Quế Anh, Chủ tịch Hội đồng, đã nhất trí lựa chọn 1 đề tài khoa học cấp cơ sở giao cho Khoa Lý luận cơ bản và quản lý VHTTDL thực hiện và 04 sáng kiến kinh nghiệm giao cho các đơn vị Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng, Phòng QLKH, HTQT & TT,TV, Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ VHTTDL thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, yêu cầu các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện thuyết minh sau 10 ngày để Hội đồng Khoa học thông qua và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2022-2023

Sáng nay, ngày 18/12/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phiên họp Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Nguyễn Thanh Thủy làm Chủ nhiệm đề tài, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch là đơn vị chủ trì.

Xem thêm

Tổ chức nghiệm thu các Sáng kiến kinh nghiệm năm 2023

Ngày 8/11/2023, Hội đồng nghiệm thu sáng kiến Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu các sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2023.

Xem thêm

Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023

Ngày 8/11/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên dạy trực tuyến tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” do Th.S Nguyễn Ngọc Tú – Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Xem thêm