Tổ chức nghiệm thu các Sáng kiến kinh nghiệm năm 2023

09/11/2023 | 11:18

Ngày 8/11/2023, Hội đồng nghiệm thu sáng kiến Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu các sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2023.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Từ cơ sở thực tiễn hoạt động của các đơn vị, các Phòng, Khoa, Trung tâm đã chủ động đăng ký thực hiện các sáng kiến năm 2023 gồm có:

  1. Ứng dụng công tác quản lý hồ sơ giảng viên giảng dạy và giảng viên thỉnh giảng trên nền tảng công nghệ 4.0 do ThS. Trịnh Đức Toàn chủ trì cùng các nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng.
  2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào lưu trữ và khai thác hồ sơ khoa học của Phòng Quản lý Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin, Thư viện do ThS. Hà Thị Bích Huyền chủ trì và nhóm nghiên cứu thuộc Phòng QLKH, HTQT và TT, TV thực hiện.
  3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chiêu sinh học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch do ThS. Nguyễn Văn Diệp cùng nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm ĐT, BD nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.
  4. Nâng cao hiệu quả quản lý thu tài chính do ThS. Đoàn Thị Toan chủ trì cùng nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Hành chính, Tổng hợp.
  5. Giải pháp nâng cao hiệu quả lưu trữ hồ sơ nhà đất của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch do ThS. Nguyễn Đình Trọng chủ trì cùng nhóm nghiên cứu thuộc phòng Hành chính, Tổng hợp.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu các chủ nhiệm báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm.

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao các chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã cố gắng thực hiện các sáng kiến kinh nghiệm đúng tiến độ, bám sát thuyết minh đã được phê duyệt. Các sáng kiến rõ ràng, có tính ứng dụng và đạt đươc hiệu quả nhất định.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng cũng đưa ra các nhận xét, góp ý để các chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo sáng kiến: Viết ngắn gọn, đúng trọng tâm về tính cấp thiết của sáng kiến, đánh giá đúng thực trạng các vấn đề nghiên cứu thực hiện, cách thức thực hiện như thế nào, hiệu quả đạt được đến đâu. Sửa lỗi văn phong, lỗi chính tả…

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, chủ tịch Hội đồng biểu dương các chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã thực hiện tốt các sáng kiến được giao, thể hiện sự nghiêm túc, có tính ứng dụng cao góp phần đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ các hồ sơ nhà đất, hồ sơ giảng viên, hồ sơ khoa học, công tác chiêu sinh, đồng thời giúp thực hiện tốt công tác quản lý thu tài chính tại Nhà trường. Chủ tịch Hội đồng đề nghị các chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo sản phẩm theo kết cấu chung: Tính cấp thiết, đánh giá thực trạng, giải pháp thực hiện, hiệu quả đạt được, đề xuất kiến nghị và chuyển về Phòng QLKH, HTQT và TT, TV kiểm soát đề xuất ra Quyết định nghiệm thu các sáng kiến kinh nghiệm sớm nhất.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Th.Hà

 

Bài viết liên quan

Tổ chức điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024 – 2025

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 – 2025 tại các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Xem thêm

Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Sáng ngày 9/4/2024, Hội đồng Khoa học Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và sáng kiến kinh nghiệm thực hiện năm 2024 với sự chủ trì của TS. Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát Nghiên cứu đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 – 2025 tại tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 13 – 16/3/2024, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin về thực trạng nội dung và phương thức bồi dưỡng, nhu cầu về đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến thức văn hóa, thể thao, cũng như xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công chức cấp xã và cấp huyện hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh, do TS. Phạm Quế Anh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ nhiệm đề tài làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm

Nghiệm thu Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2023

Ngày 8/11/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên dạy trực tuyến tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” do Th.S Nguyễn Ngọc Tú – Khoa Lý luận cơ bản và quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng “Tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023

Sáng nay, ngày 17/10/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng “Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Nguyễn Thanh Thủy làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm